Kunnen alle Zuid-Hollanders straks meeprofiteren van de energietransitie?

Zuid-Holland wil haar inwoners die het hardst getroffen worden door de stijgende prijzen helpen aan een lagere energierekening. Daarom investeert de provincie een miljoen euro extra in lokale initiatieven. In 9 gemeenten werkt de provincie aan een inclusievere energietransitie. Dit doen we door onder andere samen te werken met gemeente, energiecoöperaties en energieconciërges. Door de ervaring in verschillende wijken en met verschillende aanpakken helpen wij niet alleen de buurtbewoners, maar doet de provincie ook ervaring op over wat goed werkt. Daarom investeert de provincie een miljoen extra in lokale initiatieven.

Gedeputeerde Berend Potjer: ‘Mensen met lagere inkomens dreigen nu de rekening te betalen voor de energiecrisis. Door de hoge energieprijzen verdienen zonnepanelen, triple glas en een warmtepomp zich steeds sneller terug, maar als je geen eigen huis en geld op de bank hebt, dan heb je daar niets aan. Als provincie investeren wij daarom een miljoen euro extra in de wijkaanpak. Zodat al onze inwoners mee kunnen met de energietransitie. Zo kunnen zij meedoen met het opwekken van goedkope zonne- en windstroom uit eigen buurt, maar vooral ook samen energie besparen.’

Meer geld beschikbaar
Het is niet vanzelfsprekend dat de kosten en baten van de energietransitie eerlijk verdeeld worden. Het provinciale programma Inclusieve Energietransitie reikt oplossingen aan. In september 2021 zijn we een Community of Practice met 9 gemeenten gestart. We doen ervaringen op, delen de geleerde lessen en laten ons inspireren door experts. Zo ontstaat een lerend netwerk dat de energietransitie inclusiever maakt en energiearmoede helpt bestrijden. Per 6 juli 2022 is besloten om het programma Inclusieve Energietransitie te intensiveren. Hiertoe hebben Provinciale Staten 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Wat gaan we doen?

  • We brengen lokale uitvoeringspartners samen en formuleren samen goede aanpakken.
  • We testen methodes voor kennisontwikkeling in samenwerking met TNO.
  • We werken aan het herhalen van goede voorbeelden op andere plekken, zoals het werken met jongeren als energiecoaches en het opzetten van wijkenergiebedrijven.
  • We ondersteunen gemeenten met een witgoedregeling.
  • We zetten in op het begrijpelijk maken van de energietransitie en energiebesparing.
  • We organiseren een congres op 31 oktober 2022 waarbij alle betrokkenen samenkomen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Lees meer informatie over de projecten en inclusieve energietransitie.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter