“Een peperdure advocaat aan tafel zetten is niet mijn verantwoordelijkheid”

Het is dat de nieuwe Wet op Openbaarheid Overheid (WOO) de dwangsomregeling uit de Wet op Openbaarheid van Bestuur heeft losgelaten, anders zou de teller flink oplopen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In een open brief aan de afdeling Juridische Zaken vraagt Levi Hogendoorn zich inmiddels hardop af waarom hij nog steeds geen antwoord heeft gekregen op het WOO verzoek dat hij heeft ingediend 9 juni vorig jaar. Voor een complexe aanvraag mogen de wettelijk voorgeschreven termijnen dan wel overschreden worden, maar hier spelen andere overwegingen een rol, voert Hogendoorn aan.

De inwoner van Bodegraven is al veel langer een luis in de pels van de gemeente. In het bijzonder waar het gaat om het WKO systeem (Warmte Koude Opslag) in de wijk Weideveld. “Daar is veel mis gegaan en het heeft er alle schijn van dat hier met man en macht van alles onder tafel wordt gehouden. “Verbazingwekkend voor een organisatie die al jaren roept transparant te willen zijn“, onderstreept Hogendoorn. Ook op formele klachten volgt geen juiste reactie. Ondanks de wettelijke voorschriften hiervoor.


In een aantal telefoongesprekken tussen Hogendoorn en de gemeente heeft de behandelende beleidsmedewerker aangegeven dat de gevraagde informatie voorhanden is en dat deze formeel gezien ook gewoon verstrekt moeten worden naar aanleiding van het ingediende WOO-verzoek. Maar intern wordt geworsteld met de gevolgen die dit mogelijkerwijs zou kunnen hebben voor de juridische positie van de gemeente. “We zien binnen de ambtelijke organisatie steeds opnieuw konijnen uit de hoge hoed komen”, is een van de opmerkingen die veelvuldig wordt gemaakt.


Zonder inzage in de stukken blijft het speculeren of hier fouten zijn gemaakt. Zowel door intern als extern betrokken adviseurs, maar het feit dat openlijk ‘karaktermoord’ wordt gepleegd op de persoon Hogendoorn, is in het verkeerde keelgat geschoten. “Notabene de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij in onze gemeenteraad valt een inwoner verbaal aan op de enorme kosten die gemaakt zijn rondom de WOO-verzoeken. Terwijl hier eerder de vraag op zijn plaats is waarom de gemeente zijn zaakjes niet op orde heeft!”

In strijd met de archiefwet


Zo verplicht de Archiefwet elke overheidsorganisatie om haar informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden en pas te vernietigen wanneer de bewaartermijn is verlopen. Ook extern ingehuurde adviseurs die onder de verantwoordelijkheid van een gemeentelijke organisatie op dossier werken vallen hieronder. “Maar”, legt Hogendoorn uit, “er is niet in veel gevallen sprake van zogenaamde ‘mails in mails’, waardoor het moeilijk wordt informatie te achterhalen. Ook zou bij het uit dienst treden van verschillende ambtenaren hele mailbestanden in strijd met de wet zijn gewist.”


In zijn brief aan de juridische afdeling van de gemeente vraagt Hogendoorn niet alleen wanneer hij eindelijk een antwoord mag verwachten. Niet alleen wat betreft het ingediende WOO-verzoek, maar ook inzake een formele reactie op zijn klachten. Bovendien eist hij dat de gemeenteraad een eerlijk antwoord gaat krijgen waarom de kosten zo hoog zijn opgelopen. “Als ik uitgenodigd wordt voor een eenvoudig ‘informeel’ gesprek en de gemeente zet dan een peperdure advocaat aan tafel, is dat niet mijn verantwoordelijkheid”, is zijn resolute antwoord.

Voorafgaand aan publicatie laat een van de woordvoerders van de gemeente aan EDGH.nl weten dat inmiddels contact is opgenomen met de heer Hogendoorn. “We hebben kennisgenomen van de klacht en nemen die in behandeling”. De door de heer Hogendoorn naar voren gebrachte feiten zijn door hem uitgebreid onderbouwd met transcripties en documenten.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter