Voorzitter Cor de Raadt: ‘Evertshuis moet blijven’

Het bestuur van Stichting Evertshuis te Bodegraven zou het liefst zien dat dit hele gebouw met al zijn functies in stand wordt gehouden. Nu het Kaasmuseum elders in het dorp is gehuisvest en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het Klant Contact Centrum (KCC) en het Sociaal Team opnieuw in het gemeentehuis wil onderbrengen, blijft het bestuur zich hard maken voor handhaving van de kernfuncties van het Evertshuis, eventueel in de mogelijk te wijzigen nieuwbouw uit 2014. Dit betreft het theater, de openbare bibliotheek en de dorpshuisfunctie voor tal van maatschappelijke en educatieve organisaties. “Op die kernactiviteiten zijn we niet bereid in te leveren: ze zijn van essentieel belang voor onze gemeenschap.”

Tijdens de inspraakvergadering voor de gemeenteraad op woensdag 7 december wees voorzitter van het stichtingsbestuur Cor de Raadt erop dat het bedrag voor verbouwing van een deel van het Evertshuis de kosten voor uitplaatsing van het KCC en het Sociaal Team kan benaderen, nog los van het geld dat gemoeid zou zijn met afsplitsing van het oude Turkenburg-gedeelte. Om het tekort van € 70.000 voor het beheer weg te werken, is “consistent cultureel beleid” nodig, aldus De Raadt: activiteiten, verbonden met de functies van het Evertshuis, zo veel mogelijk dáár onderbrengen zoals in 2014 de bedoeling was.

‘Meestribbelen’

Hoewel het bestuur instandhouding van het huidige Evertshuis gewenst acht, zal voorzitter De Raadt “meestribbelen” met een ander “democratisch gekozen” scenario, “zolang dat niet ten koste gaat van functies die wij van belang vinden. Daar zijn wij voor opgericht, daar kan ik niet omheen”. De toekomst van het Evertshuis komt opnieuw aan de orde in de vergadering van de raadscommissie Samenleving op woensdag 14 december, aanvang 20.00 uur (punt 5 van de voorlopige agenda). Vervolgens bepaalt de gemeenteraad wat er met het gebouw gaat gebeuren.

Het Evertshuis is sinds 1993 deels gevestigd in het pand van de vroegere zaadhandel Turkenburg aan de Spoorstraat. De accommodatie heet naar dorpsnotaris E.J. Everts die de gemeente kort voor zijn overlijden in 1987 2,5 miljoen gulden schonk. Deze schenking werd gebruikt om de bouw mogelijk te maken. Everts’ naam wordt in Bodegraven nog altijd met ere genoemd.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter