Reactie Evertshuis op plannen college

In december bespreekt de Gemeenteraad het voorstel van B&W om het Evertshuis te splitsen, het Turkenburggebouw te verkopen en de activiteiten van de Stichting Evertshuis samen met de bibliotheek te concentreren in de in 2014 gerealiseerde nieuwbouw. Het Evertshuis is in 2014 vernieuwd van start gegaan als een ‘verzamelgebouw’ van diverse gemeentelijke, culturele en maatschappelijke activiteiten. Door bundeling van theater, dorpshuis, bibliotheek, kaasmuseum, horeca en gemeentelijke voorzieningen ontstond een situatie waarbij met een relatief bescheiden subsidie voor cultuur een evenwichtige exploitatie mogelijk zou zijn.

Gedachte daarbij was: breng zoveel mogelijk functies naar het Evertshuis met het oog op een levendig dorpshuis.

In de afgelopen jaren bleek dat uitgangspunt niet haalbaar en bleek ondanks forse bezuinigingen een tekort van rond de € 70.000,- voor het beheer van het gebouw niet weg te werken. Een pleidooi van het bestuur van het Evertshuis om daarin via een extra financiële bijdrage te voorzien bleek in de Gemeenteraad niet haalbaar.

Basis onder gezonde exploitatie door gemeente zelf eronder uit getrokken

Bovendien is in de afgelopen tijd de oorspronkelijke inzet om activiteiten te concentreren in het Evertshuis door de gemeente verlaten. Zo zijn Huizen van Alles van de grond getrokken, is besloten tot uitplaatsing van het Kaasmuseum en ligt het voornemen voor om gemeentelijke voorzieningen als het Klant Contact Centrum en het sociaal team weer terug te plaatsen naar het gemeentehuis. Daarmee is in feite de basis onder een gezonde exploitatie van het omvangrijke gebouw weggetrokken.

Standpunt bestuur

Wij staan als bestuur op het standpunt dat het gewenst zou zijn het gehele gebouw met al haar functies in stand te houden, maar wij zien – gegeven het ingezette gemeentelijke beleid – geen mogelijkheden daar invulling aan te geven. Wij zijn van mening dat de kernfuncties die in het Evertshuis zijn ondergebracht (theater, bibliotheek, dorpshuisfunctie en vergader en cursuscentrum voor maatschappelijke en educatieve organisaties) behouden moeten blijven. Het is aan de gemeente om met voorstellen te komen, waarbij die functies ook in de nieuwe situatie kunnen worden gehuisvest. Daarnaast vragen we de gemeente nadrukkelijk om ook voor de huidige vaste huurders in het pand oplossingen te zoeken. Jaarlijks worden de ruimtes van het Evertshuis ongeveer 1.500 keer gebruikt of verhuurd voor cursussen, bijeenkomsten en evenementen die van groot belang zijn voor de gemeenschap Bodegraven- Reeuwijk. Het kan niet zo zijn dat daar een streep door wordt gehaald.

Met de gemeente kijken wij de komende tijd hoe het mogelijk is om via herinrichting en verbouw van de in 2014 gerealiseerde nieuwbouw de kernactiviteiten waar wij voor staan in het Evertshuis onder te brengen. Of dat lukt hangt vooral af van de vraag of de gemeente bereid is daar fors in te investeren.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter