Een wedstrijd waarin inwoners en bedrijfsleven de grootste inspanning gaan verrichten: flink stijgende lasten

Wellicht heeft het te maken met de sportieve achtergrond van waarnemend Burgemeester Erik van Heijningen, maar de begeleidende brief waarmee de programma begroting 2023-2026 vlak voor het weekend werd aangeboden aan de gemeenteraad laat zich vooral lezen als een peptalk van een sportcoach. In grote lijnen samengevat: “We staan aan het begin van een lange en zware tour met nog veel etappes, inclusief een eindsprint.” Ondertussen spreekt het college het vertrouwen uit dat Bodegraven-Reeuwijk als sportieve gemeente de eindstreep gaat halen met de hoop op een overwinning als bekroning.”

De gepresenteerde begroting is misschien met een nipte zegewinst sluitend gekregen, het zijn de inwoners en vooral het bedrijfsleven, die de komende jaren de grootste inspanning moeten gaan leveren. Er wacht in 2023 een flinke lastenverzwaring met daar tegenover een stevig pakket bezuinigingen. Afhankelijk van de WOZ-waarde stijgen de lasten voor huizenbezitters in de gemeente gemiddeld 24 %. Een behoorlijke tegenvaller in een tijd waarin de kosten op alle fronten al flink stijgen. De grootste klap komt echter terecht bij het bedrijfsleven, die maar liefst een stijging van 31% procent op zich af ziet komen. Ook de reinigings- en rioolheffingen stijgen.

Jan Oostveen, voorzitter van het OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk reageert “hevig geschrokken”. Volgens Oostveen worstelt een groot deel van het lokale bedrijfsleven nog steeds met de gevolgen van de maatregelen rondom corona. “Komt nog eens bij dat veel branches het op dit moment ook geconfronteerd worden met de enorme stijging van de energieprijzen. “Alles bij elkaar geteld zo het zomaar eens kunnen zijn dat bedrijven het in onze gemeente niet meer gaan redden”, is zijn reactie.

Al jaren maken belangenorganisaties en ‘de politiek’ in ons land zich grote zorgen over de ongekende groei aan gemeentelijke lasten. Mede doordat de overheid steeds meer op het bordje van het lokale bestuur legt, zonder daarvoor voldoende middelen vrij te maken. Bodegraven-Reeuwijk is daar zeker geen uitzondering in en komt in veel lijstjes zelfs als duurste gemeente uit de bus. Maar ook dankzij tegenvallend financieel beleid in de voorgaande jaren is de schuldenlast van de gemeente explosief gestegen. Toch hoopt het college dat met de nu gepresenteerde maatregelen niet alleen de ruimte ontstaat om op korte termijn de ambities op het gebied van woningbouw, preventie, veiligheid, economie en duurzaamheid te kunnen uitvoeren. Daarnaast richt de lange termijn zich op een gezonde financiële positie van Bodegraven-Reeuwijk.

Wat betreft de gemeentelijke organisatie wordt ingezet op het bouwen van een robuuste stevige organisatie, die in staat is om deze ambities te realiseren. De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het lokale ambtelijk apparaat. Het eerder zo bejubelde model, waarin de ‘organisatiestructuur’ werd losgelaten, blijkt in praktijk verstrekkende nadelige gevolgen te hebben. Veel ‘kwaliteit en ervaring’ heeft de gemeente inmiddels verlaten en er is sprake van een relatief hoog ziekteverzuim. Ondanks de kosten die zijn gemaakt voor het inhuren van externe expertise en projectadviseurs zijn veel dossiers vastgelopen en voelen inwoners zich vervreemd van de gemeente.

Opmerkelijk genoeg is in de begroting rekening gehouden met een voorzichtige inflatiestijging : 6 % in 2023. Terwijl in de afgelopen maanden het gemiddelde inflatiecijfer tot een historische hoogte is gestegen. In september liep het gemiddelde zelfs op naar 17 %. Over 2022 wordt een inflatiecorrectie toegepast, die meegenomen wordt in de lastenstijging over 2023.

In ieder geval hoopt het college dat Bodegraven-Reeuwijk een peloton is dat “ Langzaam op gang komt, maar éénmaal op gang met zeer grote snelheid naar de finish gaat”.

Het concept van de begroting wordt op donderdag 20 oktober met de raad besproken. Op dinsdag 8 november wordt de begroting in de raad vastgesteld.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter