“We zijn het nog niet eens over de meetlat”, dossier WKO Weideveld nog lang niet gesloten

Personele wisselingen binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur zijn er, volgens wethouder Robin Kersbergen (VVD), debet aan dat het juridische dossier Warmte-Koude Opslag- systeem (WKO) in de wijk Weideveld nog steeds niet op orde is. “Als je een stok zoekt om te slaan, wil je wel raak slaan en dan niet af geserveerd worden dat je je zaakjes niet op orde hebt!”, was zijn antwoord tijdens de commissie Bestuur en Financiën van 20 september 2022

Daarmee werd dinsdagavond laat zowel voor de commissieleden als de grote groep bewoners op de publieke tribune in een antwoord duidelijk dat het nog lang gaat duren voordat de oplossing op tafel ligt. De wethouder sprak over een verharding in de verhouding met Eteck en verwacht dat het uiteindelijk de rechter is die het antwoord moet gaan geven of energieleverancier Eteck levert volgens de normen. Welke normen dit dan moeten zijn is het punt waarover alle betrokken partijen het niet eens worden.

Heldere beoordelingsnormen ontbreken

Werd het WKO-systeem destijds door Bodegraven-Reeuwijk nog met trots gelanceerd als de duurzame oplossing voor de in ontwikkeling zijnde wijk Weideveld, inmiddels is het de nachtmerrie van de bewoners die op het systeem zijn aangesloten. Niet alleen is de beoogde CO2-winst nooit gehaald. Daarnaast hebben de huizenbezitters jarenlang letterlijk in de kou of in niet gekoelde huizen gezeten en is het leidingwerk binnenshuis aangetast door het gebruik van water met een verkeerde PH-waarde.

Ondanks alle gesprekken komen de betrokken partijen er maar niet uit langs welke meetlat de door Eteck geleverde prestaties beoordeeld moeten worden. De energie leverancier stelt zich op het punt dat zij voldoen aan de wettelijke minimale normen. In het contract dat destijds door de gemeente werd afgesloten met eerste eigenaar Nuon, ontwikkelaar van het systeem, is nooit sprake geweest van aanvullende normen.

Dat het systeem zowel niet rendabel noch duurzaam is, wordt volgens Eteck veroorzaakt doordat het afgesproken bouwvolume, waarop het systeem is ontworpen, door de gemeente nooit is nagekomen. Slecht een klein deel van de wijk werd uiteindelijk aangesloten. Daarmee zouden alle afspraken die wel in het contract zijn opgenomen, onder meer over het onderhoud, eveneens zijn vervallen.

Juridische positie bewoners

Een van de vragen waar de commissie een duidelijk antwoord vroeg, was de juridische posities van de aangesloten bewoners binnen het conflict tussen de gemeente en Eteck. Volgens de wethouders zijn zij geen partij, maar hebben slechts een consulterende rol. Daarmee kwam hij lijnrecht te staan tegenover Burgerbelangen (Robin Borg) en Lokaal Liberaal (Willem Zuyderduyn), die de bewoners vooral zien als belanghebbenden. Juridisch gezien een veel sterkere positie.

Het advies dat over die positie is uitgebracht door advocatenkantoor LaGro weigerde Kersbergen echter te overleggen en bestempelde hij als geheim. Opnieuw tot groot ongenoegen van beide commissieleden, die zich hardop afvroegen of dit niet in strijd is met de gemeentewet en waar vooral die beloofde transparante bestuurscultuur is gebleven?

Vertrouwen verloren

De belanghebbende bewoners hebben het vertrouwen inmiddels opgezegd en weigeren nog langer in gesprek te gaan met de gemeente. Waar het gaat om het maken van nieuwe prestatieafspraken wordt een onderonsje vermoed tussen gemeente en Eteck. ChristenUnie (Els Oliwkiewicz) en de PvdA spraken hun zorgen hierover uit. Bert Oudenaarden (PvdA) adviseerde de wethouder zelfs aan de slag te gaan met een mediator om vooral te werken aan het herstel van de relatie met de bewoners.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter