Natuurplannen voor Bodegraven Noord

U bent van harte welkom tijdens de inloopavond over de nieuwe natuur in Bodegraven Noord op dinsdag 21 juni, in de Hollandse Boerderij aan de Meije 63. U kunt vrij binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Op deze inloopavond ziet u het inrichtingsplan voor zo’n 290 ha natuur in het gebied tussen de Oude Rijn en de Meije. De inloopavond wordt georganiseerd door het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Uiteraard kunt u die avond al uw vragen stellen.

Natuurontwikkeling Bodegraven Noord

De natuur in Bodegraven Noord is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied is een belangrijke verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen. Het gebied wordt aantrekkelijker voor weidevogels, amfibieën en insecten. Ook de otter zal zich thuis voelen. Op de graslanden groeien meer kruiden. Het water wordt schoner, zodat er kranswieren, krabbenscheer, fonteinkruiden en dotterbloemen groeien.
 

Veenweiden Gouwe Wiericke

Gouwe Wiericke is een prachtig gebied. De Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen en de open veenweidegebieden eromheen bieden ruimte aan natuur, veeteelt en recreatie. De veenweidennatuur hier is uniek in Europa. Dat willen we graag zo houden en versterken. Daarom werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Samen met andere partijen versterken we de natuur, vergroten we de biodiversiteit en zorgen we dat mensen van de natuur kunnen genieten. Zo werken we samen aan de toekomst van dit unieke plassen- en polderlandschap.
 

Benieuwd naar de plannen?

Kijk dan op de website van het  programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter