Op pad met vrijwilligers

Bodegraven-Reeuwijk – Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze samenleving. De gemeente Bodegraven- Reeuwijk waardeert hun inzet enorm. Daarom bezoeken onze wethouders de komende tijd vrijwilligers in verschillende werkvelden. Onlangs ontmoetten wethouder Elly de Vries en vrijwilliger Gert Jan Meijers van Vluchtelingenwerk elkaar.

“Vrijwilligers zoals Gert Jan zijn cruciaal voor de integratie van statushouders,” vertelt wethouder De Vries, zichtbaar onder de indruk van zijn verhaal. “Hun werk helpt deze nieuwe inwoners een veilige en stabiele basis te vinden in onze gemeenschap. Dat is echt van onschatbare waarde!” complimenteert ze hem.

‘Regeldag’
Gert Jan vertelt enthousiast over zijn werk: “Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) krijgen een jaar lang begeleiding van een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk. Dit begint al in het AZC. Tijdens de zogenaamde ‘regeldag’ zien zij hun nieuwe woning voor het eerst en worden dingen zoals gas, elektriciteit, internet en verzekeringen geregeld. Na de regeldag keert de statushouder tijdelijk terug naar het AZC, terwijl de woning wordt klaargemaakt. Vaak met nieuwe vloerbedekking en behang op de muren. Voor de inrichting worden kringloopwinkels en de nonfoodbank in Gouda ingeschakeld. Witgoed is soms nieuw aangeschaft, maar kan ook via het netwerk van vrijwilligers worden verkregen.”

“Als het nodig is, wordt een bijstandsuitkering aangevraagd. In samenwerking met Ferm Werk begeleidt de gemeente de inburgering. Door middel van een toets wordt bepaald welk soort taalonderwijs de vluchteling nodig heeft. Bij gesprekken met Fermwerk komen ook de rechten en plichten rondom de uitkering aan bod. Vaak volgt gezinshereniging waarbij de familie na zo’n anderhalf jaar naar Nederland komt. Hiervoor is contact met ambassades in buurlanden of zelfs Teheran voor visa-aanvragen nodig. Kinderen gaan naar taalklassen voordat ze regulier onderwijs volgen. In Bodegraven biedt IKC Schatrijk taalklassen en voor middelbare scholieren is er de ISK in Gouda.”

Zelfredzaamheid
“Na administratieve inschrijving volgt de aanvraag voor een ziektekostenverzekering, vaak via een gemeentepakket. Statushouders worden bij een huisarts, apotheek en tandarts ingeschreven en begeleid bij hun eerste bezoek. Het doel van Vluchtelingenwerk is dat statushouders zelfredzaam worden in onze complexe samenleving. Sommigen hebben weinig begeleiding nodig, anderen meer. Ik ben gemotiveerd om dit werk te doen, omdat ik geïnteresseerd ben in andere culturen en ik graag mensen help om te integreren in Bodegraven. Het kost tijd en geduld, maar geeft veel voldoening.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp