Hugo Kotestein vindt bescherming monumenten onvoldoende

Tekst: Willem IJdo

Bodegraven – De regionale erfgoedorganisatie Stichting Hugo Kotestein en haar werkgroep Bodegraven-Reeuwijk vinden de bescherming van belangrijke en beeldbepalende objecten en landschapselementen binnen de gemeentegrenzen “onvoldoende” en de lijst van gemeentelijke monumenten “onvolledig”.

Daarnaast leidt de afwezigheid van een beleidsmedewerker cultureel erfgoed (‘monumentenambtenaar’) tot gemiste kansen en schept die afwezigheid onnodige risico’s. Gedoeld wordt op de onverwachte sloop – ook voor de gemeente – van het historische accijnshuis bij de Wierickerschans begin 2023 en op de onzekere toekomst van het Turkenburgpand, hoek Willemstraat/Spoorstraat.
Een en ander valt te lezen in het jaarverslag over 2023 van de stichting. Zij acht het karakteristieke Turkenburggebouw uit 1902 van grote cultuurhistorische waarde en maakt zich ernstig zorgen over het behoud daarvan.

‘Vrijbrief voor sloop’
Het Turkenburgpand is onderdeel van cultureel centrum Evertshuis in Bodegraven maar heeft deels een kantoorfunctie. Om het Evertshuis toekomstbestendig te maken, hebben B en W bedacht ‘Turkenburg’ te verkopen met de bestemming woningen, aldus hun brief aan de gemeenteraad (raadsinformatiebrief) van 21 mei. Naar het oordeel van Stichting Hugo Kotestein verliest het pand bij ombouw tot woongebouw haar unieke eigenschappen en cultuurhistorische waarde. Zo’n bestemmingswijziging is volgens de stichting een vrijbrief voor toekomstige sloop. De monumentale status bemoeilijkt dat.

Stichting Hugo Kotestein probeert dan ook te bewerkstelligen dat B en W het pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. Daarmee hoopt zij eventuele sloop te voorkomen en de ‘Boreftse Beurs van Berlage’ te behouden. Blijkens een brief van B en W aan de werkgroep van 14 september 2023 heeft het gebouw van de vroegere Koninklijke Zaadhandel Turkenburg “unieke eigenschappen” en is het in zijn omgeving “beeldbepalend”, maar scoort het niet hoog genoeg voor opname in de lijst van gemeentelijke monumenten. De werkgroep komt binnenkort met een voorstel tot uitbreiding van die lijst.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp