Nieuwe tankautospuit voor brandweervrijwilligers Reeuwijk 

REEUWIJK – Op vrijdag 5 april nemen de brandweervrijwilligers van kazerne Reeuwijk hun nieuwe tankautospuit officieel in ontvangst. Burgemeester Michiel Grauss en Hans Zuidijk, regionaal commandant en directeur Veiligheidsregio Hollands Midden zijn bij dit feestelijke moment aanwezig. 

Behulpzaam, daadkrachtig en deskundig; dat zijn de waarden waar de brandweer voor staat. Om deze waarden ook in de toekomst optimaal in te kunnen vullen, krijgen de kazernes in Veiligheidsregio Hollands Midden nieuwe voertuigen. Voor de kazerne Reeuwijk gaat het om een tankautospuit.  

  

BHM vernieuwt  
Brandweer Hollands Midden (BHM) vernieuwt dus. Alle 45 kazernes krijgen nieuw materieel geleverd. Dit kan gaan om een autoladder, een tankautospuit en/of een WTS-500. De te vervangen tankautospuiten zijn nog uit de tijd van voor de regionalisering en zijn technisch en financieel afgeschreven. De WTS-500, waarbij WTS staat voor Water Transport Systeem, is een geheel nieuw voertuig waarmee de veiligheidsregio inspeelt op veranderde beschikbaarheid van bluswater. De huidige autoladders zijn twintig jaar oud en zijn aan vervanging toe. De nieuwe autoladders zijn technisch beter uitgerust, zijn meer wendbaar en de ladder zelf kan een knik maken; handig in dichtbebouwd gebied. Het uitleveren van nieuwe voertuigen is in 2022 gestart en gaat nog door in 2025.  

Open dag zaterdag 6 april  
Ter ere van het nieuwe voertuig zet de kazerne op zaterdag 6 april de “deuren open”. Iedereen is welkom van 10:00 tot 14:00 uur op het terrein van De Brug (overzijde kazerne). Een mooie kans om kennis te maken met de mens en materieel achter de brandweer.  

Werving 
De brandweervrijwilligers zijn en blijven ontzettend belangrijk voor de hulpverlening in Reeuwijk, zonder goed materieel en mensen geen brandweer. Voor iedereen in Reeuwijk die interesse heeft in het boeiende brandweervak is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met de enthousiaste brandweerlieden en vragen te stellen, of zich zelfs aan te melden. Meer informatie: www.wordbrandweer.nl.   

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter