Kunstenaarsdorp van de toekomst

Bodegraven – Reeuwijk, In het licht van de politieke strijd over de toekomst van het Evertshuis, de ambitie een kunstenaarsdorp te worden en in afwachting van de gemeentelijke nota over het cultuurbeleid delen Jackie van der Vlis, directeur van het Evertshuis, en Hans van Bochove, voorzitter van de Culturele Commissie Bodegraven-Reeuwijk, in een openhartig gesprek hun inzichten over de culturele dynamiek binnen Bodegraven-Reeuwijk. In het verlengde hiervan volgt een krachtig pleidooi voor een veel groter bewustzijn over het belang van cultuur binnen de lokale gemeenschap. Er ligt een noodzaak voor een stevigere verbinding tussen politiek, gemeente en culturele instellingen, waarbij, volgens beide sprekers de focus niet alleen op financiën ligt, maar vooral op de inhoud.

Kunst en Cultuur

“Of het nu gaat om professionals of amateurs”, valt Van der Vlis direct met de deur in huis, “de essentie van cultuur gaat over het met elkaar delen en vertellen van verhalen.” Ook Van Bochove zit op die lijn. De focus die de Culturele Commissie daarbij binnen Bodegraven-Reeuwijk heeft, ligt vooral bij de amateurkunst. Maar die taak gaat wat hem betreft veel verder dan alleen het leveren van een financiële bijdrage. “Ook het actief stimuleren en enthousiasmeren is een aandachtspunt. Niet alleen binnen Bodegraven of Reeuwijk, maar in alle kernen van de gemeente.” Het gesprek krijgt een emotionele lading wanneer Van der Vlis spreekt over ervaringen, zoals het ‘Korenfestival’ en ‘Run Into Dance XL’, waar respectievelijk koren en dansscholen samenkomen en hun passie delen. “Dan zie je iets in de zaal gebeuren, een magisch moment dat mij blijft ontroeren!”

Ook de rol van de politiek komt in het gesprek voorbij. Beiden pleiten voor een grotere politieke betrokkenheid en bewustwording over de toegevoegde waarde van kunst en cultuur. Van Bochove voegt daaraan een reflectie toe over de veranderende rol van de gemeente. Hij merkt een schuivende houding ten opzichte van de Culturele Commissie. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de commissie voornamelijk als een kanaal voor subsidie- verstrekking werd beschouwd, ziet hij nu een meer coöperatieve benadering, waarbij ook actief rekening wordt gehouden met de visie van de Culturele Commissie.

Ook Van der Vlis benadrukt de positieve relatie met wethouder Elly De Vries, die het belang van cultuur en kunst erkent. In het licht van de financiële uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd begrijpt Van der Vlis de noodzaak van scherpe keuzes. Desondanks uit zij haar verbazing over het feit dat er, waar het gaat om het Evertshuis niet even gewacht kan worden op een goed doordacht cultuurbeleid. “Op dit moment is er geen directe noodzaak om een overhaast besluit te nemen over de toekomst van het Evertshuis. Bovendien gaat het politieke debat daarbij vrijwel nooit over de inhoud , maar altijd over de cijfertjes.

Cultuurdorp van de Toekomst

Het gesprek neemt een interessante wending wanneer de ambitie ‘Bodegraven-Reeuwijk Kunstenaarsdorp ’ ter sprake komt.

In essentie pleiten zowel Van der Vlis als Van Bochove voor een gezamenlijke inzet en intrinsieke motivatie om een positieve verandering teweeg te brengen. “Wanneer we met elkaar deze beweging in gang kunnen zetten, wordt dit vanzelf ook op bestuurlijk niveau opgepakt.” Daarnaast zien ze een langetermijnvisie op dit gebied als een kans om kunst en cultuur te verankeren in de gemeenschap en tegelijkertijd het toerisme te stimuleren. Het creëren van een gedeeld doel en het maken van weloverwogen keuzes zijn volgens hen cruciale stappen op weg naar een bloeiende culturele gemeenschap, waarmee er ook meer bezoekers naar de gemeente getrokken kunnen worden.

Cultuurnota op komst

Het gesprek verschuift onvermijdelijk naar het Kaasmuseum. Eens gepresenteerd als de nieuwe publiekstrekker in het hart van Bodegraven maar nu, enkele jaren later, stopgezet. Van Bochove werpt een kritische blik op de situatie en betoogt dat een gebrek aan realiteitszin het initiatief vanaf het begin heeft achtergesteld. Om de impasse te doorbreken, oppert hij een pragmatische oplossing: het samenvoegen van het Kaasmuseum met het vernieuwde Streekmuseum in Reeuwijk. “Historisch gezien wellicht gevoelig, maar er ligt nu een kans om iets buitengewoons te creëren in de achtertuin van Landal GreenPark.”

De lancering van het nieuwe interactieve magazine KNST! eind januari (door het mediaplatform EDGH.nl in samenwerking met de Culturele Commissie, Het Evertshuis, de gemeente en het Groene HartHuys, red.) roept positieve reacties op bij Van der Vlis en Van Bochove. Van der Vlis toont zich enthousiast over het potentieel en de kwaliteit van dit initiatief. Zij benadrukt het historische moment waarop voor het eerst zoveel culturele organisaties binnen de gemeente de krachten bundelen. Daarnaast hoopt ze op verdere participatie van andere organisaties. Van Bochove voegt hieraan toe dat KNST! voor de Culturele Commissie een belangrijke kans vormt om niet alleen een breed publiek te bereiken. “Het digitaal magazine is ook een brug naar een bloeiende culturele toekomst voor de gemeente!”

Het gesprek eindigt met een gedeelde hoop en dringende oproep aan de gemeente om snel met die cultuurnota te komen. Volgens Van der Vlis is het hoog tijd om een breder draagvlak te creëren voor de culturele potentie die binnen de gemeente aanwezig is. Allebei benadrukken ze dat dit niet alleen vraagt om een verbeterde samenwerking tussen betrokken organisaties, maar tevens om aanzienlijk meer politieke betrokkenheid.

Kortom proactief met elkaar investeren. Waarbij een goed doordachte cultuurnota kan fungeren als het kompas dat de weg wijst naar een culturele toekomst, waarin kunst en cultuur meetellen als essentiële bouwstenen van de lokale identiteit en welzijn.

Noot van de redactie

Dit artikel verscheen eerder in KNST! Het interactive cultuurmagazine van Bodegraven-Reeuwijk. Meer lezen, klik hier

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter