GOUDasfalt strijdt voor innovatieve ontwikkeling: teleurstelling over ontwerp-bestemmingsplan


Gouda – GOUDasfalt, het bruisende terrein dat ruimte biedt aan innovatieve ambachten, horeca, natuur, recreatie en maatschappelijke initiatieven, staat voor een uitdaging. Ondanks zijn waardevolle bijdrage aan de stad, ervaart het terrein een teleurstelling met het ontwerp-bestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt.

Het terrein, dat formeel nog steeds een industriële bestemming heeft, ondergaat een opwindende ontwikkeling die waarde toevoegt aan de stad. Maar om deze groei te faciliteren, is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Helaas is GOUDasfalt niet tevreden met het huidige ontwerp, dat het terrein als evenemententerrein en overloopgebied voor parkeerproblemen in de binnenstad beschrijft, zonder de veelzijdige functies en waarde ervan te erkennen.

Het ontwerp-bestemmingsplan beperkt de organische ontwikkeling van het terrein en miskent de input van belanghebbenden tijdens het participatietraject. Bovendien vertoont het plan aanzienlijke fouten, zoals het negeren van de gevolgen van nabijgelegen industrieën zoals Cargill en molen ‘t Slot.

GOUDasfalt heeft altijd gestreefd naar een gedragen bestemmingsplan, met actieve betrokkenheid van omwonenden, gebruikers en vrijwilligers. Het huidige ontwerp staat echter ver af van deze visie.

Om een beter plan te realiseren, roept GOUDasfalt de stad op tot actie. Een groep van 115 personen heeft reeds een zienswijze ingediend bij de gemeente, en zowel het bestuur als de ondernemers van GOUDasfalt hebben vergelijkbare zienswijzen ingediend. Allen dringen aan op een flexibel bestemmingsplan dat de verdere ontwikkeling van het terrein mogelijk maakt.

Via de website van GOUDasfalt is het mogelijk om de zienswijze te bekijken en te ondersteunen, en zo bij te dragen aan een levendige stadsoever die de stad en omgeving verrijkt.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter