GOUDasfalt niet bij met concept bestemmingsplan evenemententerrein

Foto GOUDasfalt

Gouda – Na een grondig participatietraject en testevenement afgelopen zomer, heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda vastgesteld welke activiteiten zijn toegestaan. Jaarlijks zijn maximaal 4 grote evenementen met intens geluid, zoals bijvoorbeeld Riverdale, toegestaan. Daarnaast is er ruimte voor enkele grootschalige evenementen met minder luide muziek en blijft er plaats voor de bekende GOUDAsfalt-evenementen, zoals de GOUDAsfalt loop of een markt. De gemeente Gouda en stichting GOUDAsfalt bevinden zich echter in een impasse over het concept ontwerp voor het herziend bestemmingsplan voor het veelzijdige terrein. Het plan wijkt volgens GOUDasfalt op diverse punten af van de ideeën die voortkwamen uit een uitgebreid inspraaktraject met omwonenden, raadsleden, lokale bedrijven, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Oorspronkelijk onder de naam ‘Zuidelijk IJsselfront’ viel het terrein onder de categorie ‘zware industrie’ volgens het bestemmingsplan uit 2013, toen het eigendom was van de asfaltcentrale Koudasfalt. Na het vertrek van Koudasfalt nam de gemeente het terrein in 2016 over en verleende het in huur/pacht aan het burgerinitiatief GOUDAsfalt.. Ondanks het succesvol aanvragen van een ontheffing in 2017, waarmee de huidige diversiteit aan activiteiten mogelijk werd gemaakt, blijkt de ontheffing niet langer toereikend. Voor zowel GOUDAsfalt als omwonenden ontstond de behoefte aan meer duidelijkheid en zekerheid. Inspanningen van GOUDAsfalt, zoals participatieprocessen met Stadslabs, hebben geleid tot een flexibel toekomstplan dat de vitaliteit van GOUDAsfalt moet waarborgen.

Het gemeentebestuur startte in 2021 met de ontwikkeling van een ‘definitief’ bestemmingsplan, waarbij alle belanghebbenden betrokken werden. Naast de gemeente en GOUDAsfalt waren ook ondernemers op GOUDAsfalt en omwonenden bij het proces betrokken. Het verschil van mening draait om de interpretatie van de gemaakte afspraken tijdens en kort na de oprichtingsfase van GOUDAsfalt, zoals vastgelegd in het Bidbook. Deze lijken volgens GOUDAsfalt niet volledig tot uiting te komen in het recent gepresenteerde concept ontwerp van het bestemmingsplan.

Met een nadruk op de behoefte aan vrijheid en bewegingsruimte voor verdere ontwikkeling, stelt GOUDAsfalt dat het huidige plan niet aansluit op de gewenste ontwikkelingsvisie voor de creatieve broedplaats. Het bestuur van GOUDAsfalt werkt momenteel samen met vrijwilligers aan een officiële reactie op het concept ontwerp, gericht aan de gemeente.

In tegenstelling tot deze uitdagingen heeft GOUDAsfalt recentelijk positieve stappen gezet in de regulering van evenementen op het terrein, met het gemeentebestuur dat een tijdelijke omgevingsvergunning heeft verleend op basis van nieuwe voorschriften. Zowel de gemeente als GOUDasfalt laten weten streven naar een oplossing die recht doet aan zowel de ambities van het terrein als de belangen van de betrokken partijen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp