“Mooie stap in onze verduurzamingsopgave”

Het is de bedoeling om in het Reeuwijkse Hout grote delen van de parkeerruimte te overdekken met een soort carportconstructie met daarop zonnepanelen, vaak een solar carport of solar parking genoemd. Straks kan de bezoeker van het recreatiegebied de auto beschut parkeren en desgewenst meteen opladen. Tegelijkertijd wordt er stroom opgewekt die lokaal kan worden benut. Deze stroomopwekking betekent extra inkomsten voor de Groenalliantie, een samenwerkingsverband van vijf gemeenten. Dat helpt deze organisatie om prachtige gebieden vol natuurbeleving en recreatie voor de inwoners in stand te houden en/of te verbeteren.

Wethouder duurzaamheid Jan Leendert van den Heuvel en gemeentelijk strategisch adviseur duurzaamheid Ruud IJtsma zijn blij met het voornemen van de Groenalliantie om op deze logische en geschikte plek een solar parking te realiseren. In totaal gaat het om een parkeerplaats met een oppervlakte van zo’n 2 hectare die grotendeels wordt overkapt met zonnepanelen. Het voornemen is om het park ook te voorzien van grote batterijen om pieken in de stroomproductie optimaal te benutten. Wethouder Van den Heuvel vindt de creativiteit bij dit project een illustratief voorbeeld hoe je de energietransitie zou moeten benaderen. “Ik pleit voor samenwerking en voor het voorkomen van het ‘hokjes denken’. Er zijn heel veel partijen bezig met de energietransitie, maar veelal binnen hun eigen denkramen. Dat belemmert de creativiteit. Bij dit project werken veel partijen al in de planvorming creatief samen.”

Opdrachtgever voor de solar parking is de Groenalliantie, een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Staatsbosbeheer beheert het gebied. De Groenalliantie heeft DSG (De Schoenmakers Group) geselecteerd om het plan verder uit te werken.

Voorwaarden in beeld

Van den Heuvel vervolgt: “Er golden twee voorwaarden bij de tender-uitvraag: voldoende expertise en (financiële) burgerparticipatie. DSG is gespecialiseerd in solar-projecten en behoort met ruim 1,1 miljoen zonnepanelen in eigendom en beheer tot de top drie spelers in de Nederlandse duurzame energiewereld. En wat de burgerparticipatie betreft: we hebben inmiddels begrepen dat er al gesprekken zijn gevoerd met de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk. Een vorm van lokaal eigendom bij groene stroomproductie zouden wij als gemeente toejuichen. We gaan in de toekomst steeds meer stroom gebruiken – schattingen spreken van een verdubbeling van het stroomverbruik – en de netbeheerders lopen tegen grenzen van het elektriciteitsnet aan. In omliggende gemeenten kunnen nieuwe bedrijven al niet meer worden aangesloten op het net. In Bodegraven-Reeuwijk is de situatie nog niet zo alarmerend, maar zo’n initiatief voor lokale groene stroom biedt wel extra ruimte om ernstige netcongestie voor te blijven.”

De Groenalliantie en DSG gaan de komende twee jaar aan de slag met de verdere voorbereiding en planvorming van deze solar parking. Wethouder Van den Heuvel: “Het is een project van de Groenalliantie, maar het Reeuwijkse Hout is grondgebied van Bodegraven-Reeuwijk. Daarom zal er een vergunningentraject volgen, waarbij de gemeenteraad aan zet komt.” Ruud IJtsma: “Of het project uiteindelijk haalbaar is, hangt van verschillende factoren af. Denk aan subsidie, financiering en rente op de lening, oriëntatie van de panelen, kosten van een stormbestendige fundering en aansluiting op het stroomnet, een eventuele combinatie met opwek uit wind en uiteraard de prijs waartegen de opgewekte stroom aan afnemers in de omgeving kan worden verkocht.”

Zonnepanelen op daken

Van den Heuvel: “Dit is een mooie stap in de energietransitie én het versterkt onze eigen positie in relatie tot landen waar we liever niet afhankelijk van willen zijn voor onze energievoorziening. We praten hier over een uitermate geschikte oplossing en dito plek. Omdat de oplossing voordelen biedt voor meervoudig grondgebruik (parkeren, stroomopwekking, beschutting), evenals lokale stroom voor gebruikers in en rond het recreatiegebied Reeuwijkse Hout. En de plek zal naar verwachting weinig hinder geven. Bovendien is dit project een mooie pilot voor de nog grote opgave van zonneweiden die binnen de Regionale Energie Strategie RES zullen worden gerealiseerd. Onze insteek is om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van gebouwen te realiseren, met als aanvulling de zonneweiden. Vooralsnog wordt niet ingezet op windmolens, maar als we de opgaven niet met zon alleen gaan redden, dan is een combinatie zon en wind misschien mogelijk.”

Artist impression en foto: Solar PARKing Dolfinarium Harderwijk

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp