Digitale kinderrechtenpanel gestart

Bron foto: TechniekBeeldbank, door Sem van Rijssel

Een veelbelovende pilot voor een panel over digitale kinderrechten is pas van start gegaan in Den Haag, dankzij de inzet van Stichting Digital Child Rights en met steun van de provincie. Dit initiatief is bedoeld om de bescherming van kinderen in de digitale wereld te versterken en hun rechten te waarborgen. Het digitale kinderrechtenpanel is een platform waar kinderen kunnen deelnemen aan discussies en besluitvorming over kwesties die hen direct beïnvloeden. Met de pilot wordt onderzocht hoe het panel structureel vorm kan krijgen, in Den Haag en andere gemeenten.

Digitale kinderrechten

In het digitale tijdperk, waarin kinderen steeds meer online actief zijn, is het essentieel om hun rechten in de digitale ruimte te waarborgen. Digitale kinderrechten omvatten onder andere het recht op privacy, bescherming tegen misbruik en uitbuiting, toegang tot educatieve en informatieve inhoud, vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die hun belangen aangaan. Het digitale kinderrechtenpanel speelt een belangrijke rol bij bewustzijn vergroten en debat over deze kwesties bevorderen.

Bijdrage aan concrete maatregelen

Het digitale kinderrechtenpanel biedt kinderen een stem en de mogelijkheid om actief deel te nemen aan discussies over digitale rechten. Het panel bestaat uit een diverse groep kinderen en jongeren die hun ervaringen en perspectieven kunnen delen met beleidsmakers, wetgevers en andere belanghebbenden. Met workshops, interactieve games en voorstellingen worden de meningen van kinderen en jongeren verzameld en draagt het panel bij aan beleid en maatregelen voor bescherming en bevordering van digitale kinderrechten.

Beschermen en bevorderen

Met de lancering van deze pilot door Stichting Digital Child Rights, met steun van de provincie Zuid-Holland, wordt niet alleen de participatie van kinderen en jongeren in het digitale kinderrechtenpanel bevorderd, maar wordt ook een oproep gedaan aan volwassenen om echt te luisteren naar de stem van kinderen en er concrete acties aan te verbinden. Door samen te werken en de inzichten en ideeën van kinderen serieus te nemen, kunnen we een positieve impact hebben op de bescherming en bevordering van digitale kinderrechten, niet alleen in Den Haag, maar ook in andere gemeentes in Zuid-Holland.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp