College slaat de knuppel in de kadernota flink mis


De ChristenUnie stelt in de bespreking van de Kadernota 2024 (“Het eerste honk bereikt”) dat het college met de uitvoering hiervan op een aantal onderdelen met de knuppel flink misslaat. Via moties zal de ChristenUnie op de volgende onderdelen de bal beter aan gooien, dat is overigens het
belangrijkste basisonderdeel van het honkbalspel. Het college wil geen indexatie toe passen op instellingen die afhankelijk zijn van subsidies, terwijl deze ook met inflatie, stijgende energie- en loonkosten e.d. te maken krijgen. Gevolg zal zijn dat er taken moeten worden afgestoten en dat dit alles ten koste zal gaan van de kwaliteit van dienstverlening aan onze samenleving.

In het bijzonder vraagt de fractie aandacht voor de positie van de bibliotheek. De gemeente heeft een aanvraag voor extra subsidiegelden laten liggen, deze is volgens de fractie o.a. van belang voor de locaties in Waarder en Reeuwijk. De subsidie kan over 2024 nog wel aangevraagd worden.
De fractie zal het college oproepen om de instellingen te compenseren en de financiële consequenties hiervan in de begroting 2024 e.v. te verwerken.

De ChristenUnie fractie ziet niets in investering in een chatbox (10.000 euro per jaar), wij zetten dat geld liever in voor een onafhankelijk consulent voor jeugd en ouderen in een fysiek loket. Dit als aanvulling op het digitale overzicht van het totale beschikbare hulpaanbod dat via de Stichting
Samen Gezond Bodegraven al goed is opgezet. De bezuiniging op klimaatadaptieve maatregelen zoals het planten van extra bomen is onbegrijpelijk.
Juist nu is het planten van bomen nodig voor de afvang van CO2 en het tegengaan van o.a. hittestress. Verder is de fractie van mening dat de kosten voor de juridische procedure m.b.t. WKO Weideveld niet uit het duurzaamheidsbudget moeten worden gedekt.

De fractie van de ChristenUnie wil verantwoord omgaan met de financiële middelen, maar vooral ook zuinig zijn op onze inwoners en mooie voorzieningen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp