GroenLinks blij met coalitieakkoord “Krachtig Zuid-Holland”


Na een intensieve periode van onderhandelen ligt er een coalitieakkoord waar GroenLinks ZuidHolland met volle overtuiging een handtekening onder zet. Op alle beleidsterreinen zijn er ambities afgesproken die recht doen aan waar GroenLinks voor staat, zoals meer windmolens opland, meer aanleg van natuur en meer sociale woningen.

foto”Milan Rijnders


BBB, die als grootste uit de bus kwam bij de verkiezingen, nodigde na een korte verkenningsfase, vier andere partijen uit aan tafel: VVD, CDA, GroenLinks en PvdA. Twee maanden lang werd met elkaar gesproken en onderhandeld. Met een akkoord tot gevolg waar GroenLinks blij mee is.
GroenLinks heeft steeds ingezet op waar partijen elkaar wél in konden vinden en hoe de ingewikkelde punten overbrugd konden worden. De gesprekken hebben, onder de zorgvuldige leiding van informateur Arie Slob, steeds in goede atmosfeer plaatsgevonden. Er was bovendien
vanuit iedere partij bereidheid om concessies te doen.


Sinan Özkaya, fractievoorzitter GroenLinks: “Na de verkiezingen gaven wij aan dat we vooral moeten kijken naar wat we de komende jaren wél gaan doen. Er zijn écht grote opgaven waar we voor aan de lat staan, zoals de stikstofcrisis, energietransitie, de klimaatdoelstellingen, natuur beschermen en realiseren én de woningnood oplossen. Dit akkoord biedt daar een uitstekende basis voor en we kijken uit naar de samenwerking met alle betrokken partijen, inclusief de oppositie.” GroenLinks is met name blij met de afspraken over het opwekken van schone energie, investeringen
in de natuur en 100.000 nieuwe sociale huurwoningen. Ook maakt de provincie 10 miljoen euro extra vrij voor betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen.


Berend Potjer, gedeputeerde GroenLinks: “Wij gaan aan de slag om afspraken waar te maken. 55% CO2 reductie, duizenden hectares natuur, tientallen windmolens. Waarbij wij duidelijk vanuit kracht onze verantwoordelijkheid nemen. Ik kijk er naar uit om dat te doen. Om te werken aan een eerlijk, groen en krachtig Zuid-Holland!”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp