De oplossing voor het stikstofprobleem is volgens Rijkaart luisteren en vooral samenwerken

Van lijstduwer naar gedeputeerde. De carrière van het bijna voormalig gemeenteraadslid gaat als een komeet. Woensdag 21 juni wordt Wim Ginjaar geïnstalleerd als zijn politieke opvolger voor Lokaal Liberaal in de gemeenteraad, 5 juli wordt zijn functie binnen het provinciaal bestuur van Zuid-Holland bekrachtigd. Dan begint het volgende ‘avontuur’ voor de in Bodegraven woonachtige Frank Rijkaart. Stevig voorbereid en eentje waar hij welbewust en bevlogen aan begint. En die overigens niet zonder pittige sollicitatieprocedure was. Gedeputeerde word je niet in de achterkamertjes. Het begint gewoon net als voor iedere andere functie met een sollicitatie en dan kan er uiteindelijk maar een de beste zijn.

Soms komt er een trein voorbij en die wacht niet

“Het werd tijd voor de andere kant aan de tafel”, is het antwoord van Frank, waarom hij overstapt van de lokale politiek naar de provincie. “Na jarenlang de functie van raads- en commissielid bekleed te hebben, was een bestuursfunctie een logische volgende stap en een trein die langskomt wacht niet.”

Het had dan ook wellicht een wethouders-, eerste of tweede kamerfunctie kunnen zijn voor de Boer, Burger Beweging. Toch is de keuze voor het provinciaal bestuur een hele bewuste geweest. In lijn met zijn aanmelding bijna een jaar geleden voor deze relatief nieuwe jonge partij en zijn stap de lokale VVD in Bodegraven-Reeuwijk te verlaten om samen met Willem Zuyderduyn, Wim Ginjaar en Lou Harten Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk op te richten.

Rijkaart is daar kort over “Politiek gaat erom dat je mensen ziet en naar ze luistert. Benaderbaar zijn. Het mag nooit om jouw eigen ego gaan. De aandacht is allemaal leuk, maar je zit daar in eerste plaats als volksvertegenwoordiger. Niet als Frank Rijkaart. Dat is ook wat mij zo aanspreekt in Caroline van der Plas. Tel daarbij op dat ik me steeds minder thuis voelde in de lijn van de landelijke VVD en Mark Rutte voorop. De stap deze partij te verlaten was niet te vermijden.

Met pijn in het hart

Het team van Lokaal Liberaal gaat hij dan ook enorm missen. “Het zijn van gedeputeerde is, zoals dit zo mooi heet, onverenigbaar met het gemeenteraadslid, maar ik neem met pijn in mijn hart afscheid. Het is een hartstikke leuk club die lekker en positief samenwerkt en goed op dreef is, maar soms moet je verder”. Ook gaat Frank het missen om niet langer voor de klas te staan. Het ‘lesgeven’ bleek mij veel meer te passen dan ik aanvankelijke dacht, maar als je nu al mijn agenda ziet terwijl ik nog niet eens officieel ben begonnen, is dat echt niet meer in te passen.  Het is niet ’Go with the wind,’ eerder ‘Go with the storm.’

De weg naar een oplossing is een organische, niet zoeken naar stikstofruimte, maar ademruimte

Gezien vanuit zijn maatschappelijke carrière bij defensie en de politie zou je verwachten dat Frank Rijkaart als gedeputeerde voor Zuid-Holland eerder het dossier ‘Openbare Veiligheid’ op zou pakken. De portefeuille stikstof en het Groene Hart lijken dan ook uit de lucht te vallen.

“Begrijp ik, maar dat is het niet helemaal”, is zijn antwoord. “Sinds ik actief ben voor de BBB heb ik gesproken met veel agrarische ondernemers en burgers in de regio. Boeren zijn op zoek naar ademruimte en niet naar stikstofruimte”, is het heldere statement van Rijkaart. “Uit alle gesprekken blijkt keer op keer dat de bereidheid te bewegen groot is. Dan neem je als bestuur niet de kortste weg van A naar het door de regering gewenste B, maar ga je gewoon met elkaar aan tafel zitten en probeer je er op een organische manier uit te komen. Vanzelfsprekend heb je te dealen met de ‘Haagse kaders, maar als Provincie moet je ook durven de ruimte te nemen door naar een beter passende oplossing te kijken.  Daarvoor zit ik hier.”

Geen gedwongen uitkoop in Zuid-Holland

Frank Rijkaart is dan ook blij dat in het coalitieakkoord van de provincie is opgenomen dat er in Zuid-Holland geen gedwongen uitkoop en onteigening plaats gaat vinden. “Neem als voorbeeld de boeren in de Meijegraslanden en Nieuwkoop. De bereidheid om zelf te investeren in oplossingen is daar groot. Dat mag je niet negeren.”

De inzet van Rijkaart als portefeuillehouder zal dan ook zijn om via een organische weg het ‘stikstofprobleem op te pakken”. “Bovendien”, voegt hij met klem toe, “het spelen met onze voedselvoorziening is een gevaarlijk iets.” We hebben een internationaal toonaangevende en fantastische agrarische sector die veel werkgelegenheid met zich meebrengt. Niet alleen voor boeren, maar ook toeleveringsbedrijf, de voedselverwerkingssector, veeartsen, noem maar op. Bij verkeerde keuzes gaat die te paard en je kan alleen maar hopen dat die dan ooit te voet terugkomt.”

Bang dat hij als relatief nieuweling terecht komt in een stevig en ervaren politieke speelveld is hij allerminst. Ook verwacht hij niet dat coalitiegenoten zoals VVD of GroenLinks vanuit landelijk belang straks een spaak in het wiel steken. “Er ligt een duidelijk coalitieakkoord met stevige afspraken. Je gaat niet samen op weg wanneer je geen vertrouwen in elkaar hebt ”. Tegelijk ziet Rijkaart in dat het politieke spel vele gezichten kent. “Dat heeft het al op gemeentelijke niveau. In de provincie zal dit niet anders zijn.”

Presentatie coalitieakkoord Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Het eerlijke verhaal

“Natuurlijk liggen er uitdagingen. In ons land, maar ook wereldwijd. Het klimaat verandert, we hebben steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden en we komen om in een afvalberg, maar vertel alsjeblieft het eerlijke verhaal”, is zijn reactie op de vraag of de overheid zich nu bezighoudt met het oplossen van het stikstofprobleem of via de achterdeur bouwgrond aan het regelen is.

“Pasgeleden stonden er bij een boer een paar ambtenaren op de stoep met een mooi aanbod om te stoppen. Toen het antwoord was dat de agrarische ondernemer het geen probleem vond om een doorstart te maken in een andere richting, werd de keutel door de heren ineens ingetrokken. Het was wel de bedoeling dat hij zou vertrekken op die locatie. Dan ga je toch afvragen wat de onderliggende agenda hier is”, vraagt Rijkaart zich openlijk af.

“Er gaat veel mis, maar ook veel goed en dit laatste mag je niet zomaar opzijschuiven omdat het niet goed uitkomt”. Rijkaart refereert hiermee aan verschillende rapporten die in de afgelopen maanden verschenen en een heel ander beeld schetsen. “Biologische werkende boeren boeken fantastische resultaten. Zo las ik recent dat het Veenpluisje, een stikstofgevoelig plantje, kortgeleden weer aan een slootoever te vinden is (AD, 25 mei)

Daar ligt de oplossing, volgens Frank Rijkaart. “Elkaar zien en samenwerken”.

Overigens hoeven inwoners van Bodegraven niet bang te zijn dat ze de politieke carrièremaker kwijtraken. “Ze zullen mij nog steeds regelmatig in korte broek door het dorp zien schuiven”.

Portefeuilles

Binnen de provincie Zuid-Holland gaat Frank Rijkaart zich met name bezighouden met de portefeuilles :Aanpak stikstof, Landbouw, NOVEX Groene Hart, Personeel en Organisatie, Gebiedsgedeputeerde Veenweiden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp