Extra maatregelen tegen droogte

Na een nat voorjaar hebben we nu te maken met een langere periode van droogte. Sinds half mei is er geen druppel neerslag meer gevallen. Dit in combinatie met hoge temperaturen en een aanhoudende wind. De watervraag is hoog en de Rijnafvoer neemt langzaam af. Door dat laatste bestaat het risico op verzilting van de Hollandse IJssel, de belangrijkste bron van zoetwater voor Rijnland.

De afgelopen weken heeft Rijnland al maatregelen genomen tegen de droogte. Er is extra doorgespoeld en de waterpeilen zijn in een aantal polders licht opgezet om zo veel mogelijk zoetwater beschikbaar te hebben. Dit is een goede uitgangssituatie voor als de droogte langer aanhoudt en nog heviger wordt.

Gezien de verwachtingen voor de komende weken neemt Rijnland nu extra maatregelen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een langere periode van droogte.

Maat­re­ge­len

  • Het verhogen van de waterpeilen in een aantal polders tot boven zomerpeil. Dit wordt alleen toegepast waar dit nodig is. Hiermee houden we zoveel mogelijk zoetwater in ons watersysteem beschikbaar als buffer.
  • Een aangepast neerslagprotocol, dit is nodig om in de situatie met verhoogde waterpeilen het risico op wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.
  • Schutregime naar code geel bij Grote Sluis Spaarndam. We gaan van code groen naar code geel. Dit houdt in dat er optimaal geschut wordt. De recreatievaart krijgt mogelijk langere wachttijden, omdat de sluizen voor recreatie eens per 2 uur open gaan. De recreatievaart wordt daarnaast ook mee geschut met de beroepsvaart.
  • Optioneel inzetten van alternatieve aanvoerroutes in ambtelijke afstemming met onze buurwaterschappen. Rijnland kan daardoor de inlaat van water vanuit de Hollandse IJssel beperken en het verziltingsrisico bij de Hollandse IJssel verminderen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp