Ruim 18.000 Zuid-Hollandse inwoners zeer bezorgd om waterkwaliteit

Oproep aan gedeputeerde Baljeu om waterkwaliteit nu echt te verbeteren

Op 9 juni heeft gedeputeerde Baljeu van Water in totaal 18.060 ansichtkaarten in ontvangst genomen. Deze kaarten zijn verstuurd door bezorgde natuurliefhebbers uit Zuid-Holland en aangeboden door Ellen Pouw en Jan Rood van de Ledencommissie van Natuurmonumenten in de provincie. De kaarten roepen de gedeputeerde op om de natuur in Zuid-Holland weer gezond te maken. De boodschap van Natuurmonumenten is duidelijk: Gezond water is hiervoor essentieel. De provincie Zuid-Holland moet een leidende rol pakken en samen met waterschappen en gemeenten ervoor zorgen dat de gestelde doelen gehaald worden in 2027. Alleen dan kan de natuur zich weer herstellen.

Nieuwkoopse Plassen, Nieuwkoop, Zuid-Holland, Nederland, Europa

KRW

Goed water is cruciaal voor onze gezondheid, onze natuur, ons zwemwater, ons drinkwater en ook voor economische functies zoals de landbouw. Op dit moment is de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater onvoldoende. In 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan strenge de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Er wordt in het provinciehuis onderhandeld over een nieuwe coalitie. Het is dus de essentieel dat die coalitie doorpakt en de komende vier jaar maatregelen treft om de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat deze in 2027 aan de wettelijk gestelde eisen te voldoet.

Oproep

Natuurmonumenten heeft haar achterban opgeroepen ansichtkaarten te sturen naar de gedeputeerde, om de urgentie van schoon water nogmaals te benadrukken. 18.060 mensen in Zuid-Holland gaven gehoor aan deze oproep. Zij willen schoner water en willen dat dit water beter vastgehouden wordt in droge perioden. Bijna al het water in de natuur van Zuid-Holland voldoet op dit moment niet aan de normen voor waterkwaliteit.

Maatregelen

Het halen van de doelen die gesteld zijn in de Kaderrichtlijn Water moeten daarin leidend zijn. Dat kan alleen bereikt worden door ambitieuze plannen uit te voeren. Zo moet er een vermindering komen van meststoffen en pesticiden in het water en moeten schadelijke lozingen in het water stoppen. Er moet een betere beloning komen voor boeren die natuurvriendelijk werken en het grondwater moet beter beschermd worden. Tegelijkertijd moeten de boetes omhoog voor degenen die het oppervlaktewater vervuilen. Ook moeten er plannen komen om het schonere water langer vast te houden en moet het grondwaterpeil omhoog om veenafbraak te stoppen. Tot slot moeten er bij grote steden meer recreatiegebieden met ruimte voor natuur komen om kwetsbare natuur te ontzien.

Den Haag, 09-06-2023 Bestuurlijke bijeenkomst ZH-PLG Aanbieding petitie; oproep inwoners Zuid-Holland aan provincie om waterkwaliteit te verbeteren Foto Martijn Beekman voor PZH

Reactie

Bij het in ontvangstnemen van de 18.000 kaarten gaf de gedeputeerde aan dat schoon water ook een belangrijk thema is voor de provincie. Baljeu “Waterkwaliteit is één van de kernpunten binnen het Zuid-Hollands programma Landelijke Gebied. De kwaliteit en beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater zit op alle mogelijke manieren verweven in het programma. Als provincie zetten we alles op alles om de KRW-doelen, met als eindtermijn 2027, te behalen. Met het ZH-PLG leggen we de basis voor een ambitieus en realistisch uitvoeringsprogramma voor de opgaven waar wij met onze gebiedspartners de komende jaren gezamenlijk aan kunnen werken.”

Het moet nu!

Na de stikstofcrisis wordt de vervuiling van ons water volgens deskundigen de volgende crisis. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de economie. In 2027 moeten de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald zijn. Op dit moment voldoet slechts één procent van ons water daaraan. De waterproblemen moeten door provincie en waterschappen in samenhang met de opgaven in het landelijk gebied voor klimaat en stikstof aangepakt worden. Een snelle en integrale aanpak is de enige uitweg uit deze crises. Natuurmonumenten roept de provincie op om meer ambitie te tonen. Er is een enorme versnelling nodig van de inzet op schoner water en meer biodiversiteit. Alleen dan krijgen we de gezonde leefomgeving waar de inwoners van Zuid-Holland zo’n grote behoefte aan hebben.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp