Oog voor natuur in Sluipwijk, Oukoop en plassengebied

Bij de kennismakingstoer van burgemeester Michiel Grauss aan Sluipwijk, Oukoop, Hogebrug en het plassengebied kwam het motto ‘te land, ter zee en in de lucht’ volop aan bod. Hij kreeg indrukken via fietstocht, vaartocht en dronevluchten boven plassen, polders en (lint)bebouwing, variërend van eeuwenoude boerderijen tot moderne optrekjes. De dag begon met een bezoek aan veenweidepolder Oukoop, omgevormd tot natuurgebied, gezamenlijk beheerd door Staatsbosbeheer en Natuurboerderij Hoeve Stein.

Eigenaren Ardy en Ivanka de Goeij verzorgen samen met hun zoons Thijs en Joep zo’n 130 melkkoeien en 50 stuks jongvee en beheren tegelijk 205 hectare natuurgebied. In ongeveer de helft van het gebied zijn natte gras- en rietlanden aangelegd. De andere helft van de natuur bestaat uit kruiden- en faunarijk grasland. Zo groeide polder Oukoop uit tot een paradijs voor vogels. Ardy: “Ik ben met de extensieve natuurboerderij een nieuwe weg ingeslagen en dan is het mooi om te zien dat het goed gaat met bedrijf én natuur. Omdat we veel grond hebben, kun je het vee in gebieden laten grazen en andere gebieden met weidevogels en planten even met rust laten. We zijn bezig om hier rijke natuur te realiseren.” Ivanka: “We organiseren samen met Staatsbosbeheer activiteiten voor natuurliefhebbers, zoals hazensafari, dauwtrapwandelingen en groepsactiviteiten met lunch en tocht met gids. We geven voorlichting aan jongeren en maken tijd vrij voor studenten die studieopdrachten maken.” Zij ziet dat sommige bezoekers in een ‘bubbel’ leven: “Als iemand veganistisch wil zijn, prima. Maar kiwi’s eten die uit Australië worden ingevlogen, terwijl wij hier natuurlijke, lokale producten hebben, wat is dan duurzaam?”

Na een kijkje in Hogebrug wachtte een lunch in de Watersnip met vertegenwoordigers van Bewonersplatform Reeuwijks Plassengebied, Stichting de 12 Reeuwijkse Plassen, Natuuracademie Reeuwijkse Plassen, Coöperatie van Vissers ‘De Schakel’, stichting beheer landschapselementen Reeuwijkse Plassengebied en Sluipwijkse Margriet. Het ging daarbij over de uiteenlopende belangen van bewoners, watereigenaren, particuliere watersporters en verhuurbedrijven, vele fiets- en wandelrecreanten, toezicht van Boa’s, bescherming van oevers en rietkragen, recreatiegebieden versus stiltegebieden, smalle wegen met zachte bermen en bouw- en bezorgverkeer richting bewoners, parkeren etc. Yvette Engberts namens het dorpsteam: “We moeten er samen uitkomen om dit alles goed te verenigen.” Joke Spruijt van dorpsteam en Natuuracademie: “Tegelijk moeten wij de natuur een stem geven om achteruitgang tegen te gaan.” Het dorpsteam is blij met het aantrekken van Wouter de Waal als gebiedsmanager. Met zijn kennis en ervaring wil hij bijdragen aan een evenwicht tussen natuurwaarde, recreatieve waarde en grondwaarde.

In het beheer van de natuur spelen vissers en jagers een belangrijke rol. Jan van Dam: “De Schakel heeft 17 leden, professionele vissers. We zorgen o.a. met het uitzetten van glasaal dat de visstand op peil blijft. We vissen veel schadelijke rivierkreeften weg, ruimen rommel op, melden verdachte zaken en dragen zo bij aan de kwaliteit van het plassengebied.”

Ria Verweij en Iris van Nieuwkoop van Sluipwijkse Margriet (ca. 400 leden) vertelden over de jaarlijkse activiteiten voor jong en oud, waaronder het Zomerfeest met de oudhollandse spelletjes zoals het vlaggetjes steken. Ria: “Het feest is er al 77 jaar, dit jaar op 30 juni en 1 juli op het terrein aan de Platteweg, inmiddels de vijfde locatie in de historie.” Iris: “Veel leden en inwoners bezoeken elk jaar ons feest.”

De burgemeester beklom de toren van de Hervormde kerk van Sluipwijk. In het jaar 1311 is er een eerste vermelding van een kerk op deze locatie. In 1863 werd een nieuwe kerk op houten palen gebouwd. Eind vorige eeuw verzakte de kerk en dankzij bijdragen van inwoners van het plassengebied, van binnen en buiten de kerk, werd voldoende geld ingezameld voor funderingsherstel, vertelden scriba Wim Verweij en kerkrentmeester Gijs Heij. De kerkbanken werden vervangen door stoelen en nu wordt de kerk ook gebruikt voor spelletjesmiddagen voor senioren.

Sluitstuk was een vaartocht over de plassen, met uitleg van Brigit van Dam en John van Gemeren van de Watersnip. Getoond werden de succesvolle pogingen om rietzones te verbreden zodat de grote karekiet na jarenlange afwezigheid kan terugkeren omdat er voedsel (libellen) aanwezig is. En de successen om weggespoelde eilanden opnieuw te beschoeien en aan te vullen. John: “De eilanden zijn laatste stukjes weiland of kerkepad, voordat de polders werden afgegraven voor het veen. Sommige eigenaren laten hun eilanden voor wat het is, maar dan verdwijnen ze op termijn. Dat zou jammer zijn, want dan houd je uiteindelijk een ‘vierkante bak water’ over. Gelukkig knappen andere eigenaren juist de eilanden weer helemaal op. Er is nu veel inspiratie om de natuur op te bouwen. Je ziet het prachtig ontwikkelen. Zo is het gevolg bijvoorbeeld dat er veel vogels te zien zijn, waaronder voor het eerst in Reeuwijk broedende aalscholvers en op een landtong tientallen wilde orchideeën. Prachtig toch?!”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp