Gebiedsmanager van start bij stichting De 12 Reeuwijkse Plassen

Per 1 juni is Wouter de Waal door de stichting De 12 Reeuwijkse Plassen aangesteld als gebiedsmanager Reeuwijkse Plassen. Een belangrijke stap voor het behoud en de bevordering van de waarden van de Reeuwijkse Plassen. In de komende periode zal hij een kennismakingsronde doen om de diverse partijen (actief) in het plassengebied te ontmoeten en de ins- en outs van het gebied te leren kennen.

Wouter heeft een brede achtergrond en kennis van alles wat men de ontwikkeling van gebieden te maken heeft. Zo is hij in de afgelopen twee jaar intensief betrokken geweest bij het Oostelijk Vechtplassengebied (Loosdrecht e.o.). Een geïnteresseerde en open persoonlijkheid die in staat is de belangen van natuur, wonen en recreatie in evenwicht te brengen met elkaar. Met deze versterking kan de stichting slagvaardig de ontwikkelingen geschetst in de gebiedsvisie voor de Reeuwijkse Plassen in gang zetten.

meer info

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp