De Meije koestert unieke karakteristieken

Burgemeester Michiel Grauss ontving bij zijn kennismakingstoer door de Meije veel uitnodigingen om later terug te komen voor uitgebreidere bezoeken. Om mee te doen aan een schaatstoertocht of prestatieloop, om het gezellige buurtfeest de Meijerie en muziekfestijn Meije Tentfeest bij te wonen, om diepgaander te spreken met agrariërs of om de Milandschool of RK-kerk nader te bekijken. De burgemeester kreeg alvast een prima indruk hoe inwoners en bedrijven samen hun leefgemeenschap koesteren en levendig houden.

Bij kampeerboerderij Hollandse Boerderij ging de burgemeester in gesprek met vertegenwoordigers van het dorpsteam Meijebelangen, IJsclub Meije Vooruit, RK-kerk, Meijefonds, Oranjevereniging, Meijerie en Meije Tentfeest. De locatie was niet voor niets gekozen, want de Hollandse Boerderij fungeert vaak als ‘ons middelpunt van activiteiten’, zo werd door de aanwezigen gesteld. Bijvoorbeeld de Koningdagviering voor kinderen en ontmoetingsdiner de Meijetafel voor senioren.

Er zijn jaarlijks veel lokale en regionale activiteiten in de Meije. Voor inwoners is er het buurtfeest Meijerie. Petra Baartsman: “De opbrengst gaat steevast naar de Milandschool en/of kerk. Zo kon de school vorig jaar een bieb voor de leerlingen inrichten.” Het Meije Tentfeest heeft een aantrekkingskracht op jongeren uit de regio. “We organiseren het evenement, waarbij een dj voor muziek zorgt, dit jaar voor de 25e keer. Er komen circa 1200 mensen op af,” aldus Marleen Straver. De schaatstoertochten die de inmiddels 104 jaar oude IJsclub Meije Vooruit organiseert, trekken duizenden deelnemers. Paulien Bosland: “De laatste was in 2012. We voelen ons net als het Elfsteden-bestuur: elk jaar tref je voorbereidingen voor de organisatie, maar dan laat de winter je in de steek… Maar we geven de moed niet op, het is altijd gezellig met de Berenburg erbij,” grapt Paulien.

Meijenaar Ike Bos, locatievoorzitter RK-kerk Meije, voorzitter Meijefonds en directeur Mulder Betonbouw: “Het is belangrijk dat er activiteiten en voorzieningen van kerk tot kroeg zijn, zodat we een gezonde leefgemeenschap blijven, waar mensen elkaar (leren) kennen. Het begin van de sociale verbinding is de school. Als we onze voorzieningen niet houden, wordt de Meije een slaapstraat.”

Chantal Wansinck, secretaris Meijebelangen: “Inwoners en bedrijven zijn hier zeer actief en helpen elkaar. Er zijn veel vrijwilligers voor verenigingen of om bijvoorbeeld de pleisterplaats en begraafplaats schoon te houden. De Meije is een unieke plek. In onze dorpsvisie willen wij het ruimtelijke karakter met woningen en agrarische bedrijven behouden. Met een mooi evenwicht tussen boerenbedrijf en natuur. We moeten er niet aan denken dat boeren moeten stoppen en de ruimte wordt volgebouwd. Wel hopen wij dat op de plek van een leegstaande stal een woningbouwproject voor onze jongeren en ouderen wordt gerealiseerd, want je wilt niet dat alle jongeren wegtrekken.”

Er volgde een bezoek aan de extensieve melkveehouderij van Theo Leliveld. Hij heeft 80 koeien op 73 hectare grond, 33 ha in eigendom en 40 ha natuurland die hij van Natuurmonumenten en provincie Zuid-Holland huurt. “Je wilt graag een kringloopbedrijf opbouwen, maar op het natuurland mag ik geen natuurlijke mest van mijn koeien uitrijden. Dat betekent dat ik 750 kuub mest met vrachtwagens moet afvoeren en kunstmest moet laten komen. Verder mag ik pas na 1 juli gras maaien, terwijl gras verhout en dan niet meer geschikt is als voer voor koeien. Ook dat moet ik afvoeren. Zoveel onnodige verkeersbewegingen. Ik doe mee aan ecologische maatregelen zoals het tegengaan van bodemdaling, voldoe aan de eisen van Campina voor Planet Proof producten, laat door Wageningen Universiteit de waterkwaliteit meten, voldoe aan alle normen, maar de onzekerheid over de toekomst drukt zwaar op mij en mijn gezin.” Burgemeester Grauss voelt mee met de agrariërs:
“Je zou de praktijk als uitgangspunt moeten nemen. Wat is nu de stand, wat is er goed en waar moet je verbeteren? Ik denk dat overleg tussen boeren, natuurorganisaties en provincie ertoe kan leiden hoe je ontwikkelingen beter kunt invullen.”

De burgemeester maakte een fietstocht en werd gewezen op diverse schoolgebouwen die er van oudsher waren, de pleisterplaats en Pietje Potlood, de markante watertoren die officieel op Nieuwkoops grondgebied staat. Er was een bezoek aan de Milandschool, met klassen voor onder-, midden- en bovenbouw, dit schooljaar met 48 leerlingen. Locatieleider Daisy Lehmann: “We hebben de school met het mooiste uitzicht. We hechten aan onderwijskwaliteit, gezonde voeding, voldoende bewegen en verkeersveiligheid. Zo krijgt groep 6/7/8 verkeerslessen in Zegveld en Woerden. Van belang als leerlingen na hun basisschooltijd naar grotere gemeenten moeten fietsen.”

Bij de lunch in Brasserie De Halve Maan liet uitbater Michel Wouters de burgemeester de eerste drankvergunning uit 1881 zien. Hij wil samen met zijn vrouw Sher en ouders de historie van de kroeg/eetcafé in beeld brengen op een muur in het pand. Een soort tijdlijn van De Halve Maan, de pleisterplaats die de levendigheid en gezelligheid van de Meije karakteriseert.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp