Gemeenteraad bekrachtigd afspraak extra krediet Streekmuseum

Wanneer een overeenkomst wordt gesloten namens een onderneming door een vertegenwoordiger die niet bevoegd is dit te doen, dan is deze ongeldig. Tenzij die overeenkomst met terugwerkende werking alsnog wordt bekrachtigd ‘door’ diezelfde onderneming. Die juridische constructie stond afgelopen woensdag centraal in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk tijdens het debat over de verhoging van het bouwbudget voor het Streekmuseum met 200.000,-

Eindelijk groen licht

Na een jarenlange discussie gaf in februari 2022 de gemeenteraad eindelijk groen licht. Het streekmuseum kon aan de slag met de realisatie van de lang gekoesterde nieuwbouwplannen. De oude boerderij aan de Oudeweg in Reeuwijk-Brug, eigendom van de gemeente, gaat duurzaam gerenoveerd worden. De naastliggende noodgebouwen worden vervangen door een multifunctioneel gebouw. De financiële kaders die daarbij werden gesteld waren volgens de raad in beton gegoten. Het gestelde bouwbudget van 1,5 miljoen mocht niet worden overschreden.

Tot grote verbazing van de lokale politiek blijkt nu dat de destijds verantwoordelijke wethouders nog geen twee maanden later handelden in strijd met dit besluit. Zonder mandaat werd met het museumbestuur buiten het zicht van de raad een aanvullende overeenkomst gesloten, waarin de bepaling werd opgenomen dat inflatiecorrecties en prijsstijgingen eveneens voor rekening zouden komen van de gemeente. “Ongeoorloofd ” was het commentaar van een groot deel van de raad.

Enthousiaste miljonairs

“Wethouders mogen zich niet gaan gedragen als enthousiaste miljonairs”, was dan ook het scherpe commentaar van Dirk van den Acker, fractievoorzitter VVD. “De gemeente is er niet voor leuke dingen”. Ook Jan Vergeer, CDA, en Willem Zuyderduyn, Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk (LLBR), waren van mening dat de wethouders met de overeenkomst buiten hun boekje waren gegaan. Zuyderduyn benadrukte daarbij bovendien dat een demissionair wethouder vlak na verkiezingen hooguit op de winkel past. “Het aangaan van verstrekkende overeenkomsten, zoals hier is gebeurd, is ‘not done'”. Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BB-R) drong aan op een moment van bezinning. Onder het gevraagde besluit zou een culturele visie moeten liggen en die staat pas voor 2024 op de agenda. Was het niet verstandiger deze naar voren te halen en daarna te beslissen?

Vrijwilligers mogen geen kind van de rekening worden

Toch waren alle politieke partijen in de raad het eens dat een overheid vooral betrouwbaar dient te handelen. Kind van de rekening zouden hier de vele vrijwilligers van het Streekmuseum zijn, die er vanuit mochten gaan dat ze een rechtsgeldige afspraak hadden gemaakt.

Met dat argument werd woensdagavond de in april 2022 onbevoegd afgesloten overeenkomst alsnog bekrachtigd door een meerderheid van de gemeenteraad. Het voorstel werd aangenomen met 8 tegen en 14 stemmen voor. Alleen CDA en BB-R stemden tegen. Het Streekmuseum krijgt het extra krediet van twee ton en mag nu onder het toeziend oog van de gemeente aan de slag met de definitieve aanbesteding en uitvoering van het nieuwbouwproject.

Vanuit de raad was er volop lof voor de wijze waarop de huidige portefeuillehouder wethouder Elly de Vries het heikele punt had aangevlogen. In plaats van door te gaan op de ingeslagen weg had zij de kredietoverschrijding ter beoordeling neergelegd bij de gemeenteraad. Die kon nu alsnog een weloverwogen en onderbouwd besluit nemen.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp