Vega(n) eten, de nieuwe klimaat meet-up

De nieuwe meet-up van mijnklimaatpartij gaat op 3 juni over vega(n) eten. Iedereen is welkom vanaf 10.30 uur in de Klimaatwinkel, Prins Hendrikstraat 10 in Bodegraven. Tijdens de meet-up wordt met de aanwezigen besproken hoe we de komende jaren de aandacht op dit thema kunnen vestigen. “Het is de bedoeling dat mensen zich niet terecht gewezen voelen, maar juist vriendelijk uitgenodigd om hierin een stapje te zetten, en zo het klimaat wat minder onder druk te zetten”, aldus Anne-Sophie Biekram voorzitter van deze meet-up. De Vegaboerderij biedt groente van dichtbij

Uiteraard zijn feesten en festivals, zoals de najaarsmarkt goede gelegenheden om hier iets mee te doen. Maar ook zou aan restaurants gevraagd kunnen worden de menukaart met vega gerechten te beginnen. De gemeente zou zichzelf kunnen beperken tot het nog uitsluitend aanbieden van vegetarische hapjes en eten. Sommige gemeenten verbieden zelfs al reclame in de openbare ruimte voor vleesproducten. 

Plantaardig 

Vega eten wil zeggen dat er geen vlees/vis wordt gegeten, en bij vegan helemaal geen dierlijke voortbrenging. Voor iedere kilo dierlijke eiwitten die wordt gegeten (in vlees en zuivel) wordt ongeveer 7x zo veel aan plantaardige eiwitten gegeten door koe of varken. Daarnaast levert het houden van dieren schade op voor de biodiversiteit (door de stikstof) aan het klimaat (door de uitstoot van CO2) en het grondwater (aantasting door nitraat, en verbruik – grotendeels voor export). Daarnaast wordt er voor veevoer veel soja gebruikt waarvoor tropisch regenwoud verdwijnt en dat veel transport vraagt.

Ideeën

Kortom, vanuit het klimaat en natuur geredeneerd is vlees en zuivel eten heel schadelijk. Mede organisator Getrud de Roos: “De grote vraag in de meet-up is welke stapjes we ook lokaal kunnen zetten. Het is leuk om daar tijdens de meet-up samen ideeën voor te bedenken en het dan op gang te brengen”. 

Ieder seizoen

De meet-up past in een lange reeks die mijnklimaatpartij inmiddels organiseert. Voorzitter Bram Tack: “Ieder seizoen wordt op deze manier een onderwerp gestart. Er vormt zich dan een groepje dat het onderwerp onder de aandacht brengt en er wat acties omheen organiseert. Op die manier bereiken we steeds meer mensen die een stapje extra doen voor het klimaat”.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp