“We moeten elkaars belangen willen zien”

Tijdens een door de gemeente georganiseerde avond op locatie gaan raadsleden, bewoners, politie en handhaving, de horeca en haar gebruikers op 5 juni a.s. met elkaar in gesprek. Op de agenda staan de sluitingstijden en de overlast die met name bewoners in het centrum van Bodegraven ondervinden van horecabezoekers. “Het gaat erom dat we naar elkaar luisteren en wederzijdse belangen zichtbaar worden”, laat burgemeester Grauss weten binnen wiens portefeuille het onderwerp openbare orde en handhaving in het algemeen en de sluitingstijden in het bijzonder vallen.

Puha

Afgelopen gemeentevergadering nam de politiek een besluit over de sluitingstijden, die in de kern een voortzetting zijn van de al geldende regels. Maar ondertussen werd het bestaande horeca-convenant niet verlengd. Deze overeenkomst tussen gemeente en een aantal horecaondernemers hield in dat de deuren  niet verplicht om drie uur sloten, maar om vier uur. Mits vanaf twee uur geen nieuwe bezoekers binnen werden gelaten. Doelstelling hiervan was dat bezoekers ‘s nachts verspreid de gelegenheid zouden verlaten en niet in een keer op straat de nodige overlast zouden verzorgen. Tot groot ongenoegen van de ondernemers. Die zagen niet alleen een behoorlijk omzet verdampen, maar voelden zich ook niet voldoende gehoord in de discussie.

In een eerdere gemeenteraadsvergadering had de burgemeester een duidelijk standpunt ingenomen. Of er een nieuw convenant komt met een uitzondering op de sluitingstijden is vooral aan de gemeenteraad en die krijgt de 5e uitgebreid de mogelijkheid in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden om zo tot een gedragen besluit te komen.  

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp