Nieuwerbrug: vlijtig dorp vol doeners

Burgemeester Michiel Grauss kreeg bij zijn kennismakingsronde in Nieuwerbrug een goede indruk van de rijke historie van het dorp én van de onbetaalbare samenwerking en het vertrouwen in elkaar die Nieuwerbrug en haar inwoners zo kenmerken. Tijdens een gezellige, lekkere lunch, bereid door vrijwilligers van het Huis van Alles, ging de burgemeester in gesprek met afgevaardigden van diverse organisaties. Daarbij kreeg hij steevast te horen: “Wij als Nieuwerbruggers maken ons dorp.” Of zoals Michel Velthuis van Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) het samenvatte: “Wij zijn doeners.”

Als de Speelweek Nieuwerbrug steigers of hout nodig heeft, staan volgens Koen Veelenturf de lokale bedrijven meteen klaar. Datzelfde geldt voor de brandweer en het bewaken van de verbranding van de huttenbouw. Ook Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’ Nieuwerbrug, Huis van Alles, Stichting Wierickehuis, basisschool De Brug, sportverenigingen, kerkgenootschappen etc. kunnen rekenen op hulp uit het dorp, van vrijwilligers en bedrijven. Michiel van de Burgt, Nieuwerbrugger in hart en nieren: “Alles loopt door elkaar heen. Inwoners zitten vaak in verschillende verenigingen en springen bij als ergens iets nodig is of moet worden ondernomen. We zijn behoorlijk zelfstandig. We bouwen zelf een tolbrug en onafhankelijkstoren, richten een kerk op, halen een dokter naar het dorp. We pakken het ook handig aan, want we maakten ooit de directeur van de lokale steenfabriek erevoorzitter van het College van Bruggemeesters en zo hadden de dorpelingen gratis stenen voor de bouw van deze toren.” Jan van Rooijen vult aan: “Oud-wethouder van Bodegraven noemde Nieuwerbrug ooit een republiek met eigengereide mensen, maar we komen voor onszelf op en krijgen zaken voor elkaar.”

Illustratief voorbeeld van de ‘verwevenheid’ is Marianne Hogendoorn, die vertelde over haar rol onder andere bij de Oranjevereniging, Stichting Wierickehuis, Huis van Alles en EHBO. Zij doet al het vrijwilligerswerk graag, maar hoopt wel dat er nieuwe vrijwilligers opstaan. Ook Marcel Oussoren van de 18-koppige brandweer Nieuwerbrug hoopt nieuwe vrijwilligers te werven. “Overdag is het soms lastig om voldoende mensen bijeen te krijgen en moeten wij ons soms helaas afmelden bij een brand, maar ’s nachts is het doorgaans geen probleem. Dan gaan we hulpvaardig op een melding af.” Gelukkig is de samenwerking binnen de provincies Zuid-Holland en Utrecht sterk verbeterd, want Nieuwerbrug heeft als grensdorp te maken gehad met rare voorvallen, waarbij de brand bij Verweij Houttechniek in Woerden tien jaar geleden niet mocht worden geblust door het reeds aanwezige korps van Nieuwerbrug en moest worden gewacht op het korps uit Woerden. Ook op het gebied van ambulance/ziekenhuiskeuze is volgens Marianne Hogendoorn de situatie verbeterd. “Je wordt niet automatisch naar Gouda gebracht, maar ook Woerden is een optie.”

Michiel Grauss kreeg veel te horen over de historie van Nieuwerbrug. Over de enige tolbrug van West-Europa, gebouwd in 1651, de onafhankelijkheidstoren en brugwachterswoning, waarvan de inwoners mede-eigenaar zijn. Over de Limes, de grens van het Romeinse Rijk en de oudheidkundige vondsten. Over het Rampjaar 1672 en Fort Wierickerschans, dat de burgemeester aan het eind van het programma kort bezocht. Ook de historie van Nieuwerbrug als vlijtig dorp met veel ‘maakbedrijven’ werd toegelicht. 

Uiteraard kwam ook het heden aan bod. Zoals het verenigingsleven en maatschappelijke rol van het Huis van Alles en Wierickehuis met een veelheid aan activiteiten en de drukbezochte maaltijden voor senioren. De burgemeester: “Gezamenlijk eten is ook contact maken, heel belangrijk voor alleenstaanden.” Voorts waren er verhalen over de Speelweek die al voor de 45e keer plaatsvindt en waarbij ouders die ooit meededen, nu als vrijwilliger/nachtwacht helpen bij bonte avond, slaapavontuur en huttenbouw. “Zelf ben ik ook 15 jaar vrijwilliger geweest bij de huttenbouw in Capelle, daar zie je jongeren plezier hebben,” vertelde de burgemeester.

Bij de rondgang door het dorp bezocht Michiel Grauss de Brugkerk. Voorganger Nathan Noorland was bezig met een Bijbelklasje met kinderen uit Nieuwerbrug, ook kinderen die niet-kerkelijk zijn. Nathan Noorland: “Het gaat om het samenzijn, verbroedering. Zo vinden de Catechisatie diensten van de Brugkerk samen met de Nieuwerbrugse Bethlehemkerk van Hervormd Bodegraven plaats, zijn er oecumenische diensten en gebedsavonden met de katholieken. Iedereen is hier welkom en alles loopt door elkaar heen.” Brugwachter Boy Westhof gaf uitleg over de tolbrug. Voor het beroep als brugwachter/tolmeester moet je geboren zijn, zo gaf hij aan. Gekscherend zei hij: “Slinger als burgemeester met je ambtsketen en de poorten gaan open.”

Onderweg zag Michiel Grauss verder de oplevering van 164 zonnepanelen op het Wierickehuis, een initiatief van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk, stapte hij binnen bij het kantoor van de 110-jarige Onderlinge Rijn en Aar en bezocht hij de bouwlocatie Wijde Wiericke waar naast gevarieerde woningbouw tevens het nieuwe schoolgebouw voor De Brug komt. Saskia Brus en Leon Rijsdam: “Schoolgebouw, IKC, BSO en gymzaal in een fraai ontworpen, energieneutraal gebouw, gerealiseerd met zoveel mogelijk biobased bouwmaterialen. Komende zomer gaan we aanbesteden, hopelijk kan de bouw het vierde kwartaal starten. Dan ziet volgend jaar de wereld er heel anders uit in Nieuwerbrug.” Michel Velthuis: “Mooi, dat geeft lucht aan ons dorp.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp