AZC Molenwiek officieel geopend

AZC De Molenwiek werd donderdag 11 mei officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Pieter Verhoeve, directeur COA, Milo Schoenmaker, staatssecretaris Eric van den Burg en 2 bewoners. Samen plantten ze een boom die symbool staat voor een nieuw leven. Sinds 22 december 2021 biedt Gouda tijdelijke noodopvang aan vluchtelingen op de hotelboot aan het Ruige Weteringpad te Gouda. Begin deze week verhuisden de 177 bewoners van de hotelboot naar het Molenwiekgebouw aan de Groningenweg. De hotelboot is inmiddels uit Gouda vertrokken.

Als stadsbestuur vinden we dat onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen, aldus burgemeester Pieter Verhoeve: “Gouda is en blijft een gastvrije stad. Daarom biedt Gouda onderdak aan vluchtelingen die zich niet meer thuis en veilig voelen in eigen land. Zo ook aan de bewoners van de hotelboot die daar al lange tijd verbleven en nu een meer humanere plek hebben. De opvang verliep gelukkig soepel, mede ook door goed overleg met de klankborgroep, omwonenden, vrijwilligers, politie en andere betrokkenen. Ook op de nieuwe locatie zetten we daar op in.”

Afspraken met COA

Op de locatie gaat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) 350 vluchtelingen opvangen voor de duur van 5 jaar, waarvan maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Er is afgesproken dat het COA zich inspant voor een passende samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Het COA zorgt voor een brede dagbesteding van minimaal 20 uur in de week. Ook zijn er afspraken gemaakt over veiligheid en leefbaarheid.

Mix van wonen

Wethouder Rogier Tetteroo (Ruimtelijk ordening) wil daarnaast een bredere inzet van de Molenwiek  “Het COA en gemeente gaan de komende jaren bekijken welke combinatie van functies mogelijk zijn op de opvanglocatie zodat waar mogelijk een mix van wonen, onderwijs, werken en ontmoeten een plek krijgt. Dit creëert een meerwaarde voor Gouda en draagt eveneens bij aan een goede inburgering van de vluchtelingen. We betrekken daar ook graag Goudse bedrijven en organisaties bij.”

Ook onderzoekt de gemeente of de opvang na 5 jaar omgezet kan worden in een permanente en flexibele opvanglocatie. Dit in combinatie met andere functies, zoals bedrijfsruimte voor start-ups, onderwijsfuncties en nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld spoedzoekers. Voor een permanente opvanglocatie is een besluit nodig van de gemeenteraad. Dat wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Klankbordgroep

Vanaf de start van de bouw is een klankbordgroep opgericht waar onder andere omwonenden en bedrijven vertegenwoordigd zijn. Het doel van de klankbordgroep is het bespreekbaar maken van uiteenlopende aspecten, zoals de leefbaarheid en veiligheid, zodat de opvanglocatie goed kan functioneren en de relatie tussen de omwonenden en de opvanglocatie goed verloopt. Ook nu het AZC officieel in gebruik genomen is, zullen deze klankbordgroep bijeenkomsten maandelijks georganiseerd worden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Noodopvang Molenwiek.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp