OKÉ-Miniclub van start!

Op woensdag 10 mei is de OKÉ-Miniclub van start gegaan. Het doel van de OKÉ-Miniclub is jonge kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, in hun taalontwikkeling te stimuleren en ouders handvatten te geven hoe zij hun kinderen hierin actief kunnen ondersteunen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor de ontwikkeling van een kind. Deze club geeft daar op een laagdrempelige manier invulling aan. De club is een samenwerking tussen Bureau Bousa, Bibliotheek de Groene Venen en het Evertshuis.

Na een kort welkom door wethouder van cultuur Elly de Vries werd de groep jonge kinderen van 2 en 3 jaar, samen met hun ouders, door Naziha Bakkali voorgelezen uit het prentenboek Kleine Muis zoekt een huis van schrijver en illustrator Petr Horáček. Daarna werd naar aanleiding van het verhaal een creatieve activiteit georganiseerd door kunstenaar Renske Koster. De OKÉ-Miniclub vindt in totaal zes keer plaats. Elke week wordt een boek voorgelezen waarna de kinderen en hun ouders onder professionele begeleiding een leuke activiteit doen. Dit wordt ingevuld vanuit creativiteit, muziek of beweging. Er is grote behoefte aan taalondersteuning bij jonge kinderen uit meertalige gezinnen of gezinnen waar sprake is van laaggeletterdheid. De VoorleesExpress van Bureau Bousa, die daarin deze kinderen helpt, kent een lange wachtlijst. Om deze kinderen sneller tegemoet te komen is besloten deze pilot te organiseren, zodat meer kinderen ondersteuning kunnen krijgen. Bij succes wordt de OKÉ-Miniclub herhaald.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp