Ruim twee ton extra vanwege oplopende bouwkosten en inflatie

Onvermijdelijk noemt het college het, maar stuurt wel nadrukkelijk aan op realisatie volgens plan. Vanwege oplopende bouwkosten, stijgende inflatie en niet ingecalculeerde extra kosten voor verduurzaming wordt de gemeenteraad ruim twee ton extra gevraagd voor de nieuwbouwplannen van het Streekmuseum in Reeuwijk-Brug. De totale bouwkosten komen daarmee vooralsnog uit op ruim 1,7 miljoen. Een forse tegenvaller dus. Nog voordat er een paal de grond in is gegaan.

Volgens het gemeentebestuur is ‘duurzaamheid geen keuze’ in deze tijd én ‘is verhoging door inflatie’ onvermijdelijk. Overigens is door het bestuur van het Streekmuseum in nauwe samenwerking invulling gegeven aan de voorbereiding en aanbesteding van het bouwplan, waarbij op voorhand tussen beide partijen was overeengekomen dat inflatie en prijsstijging voor rekening van de gemeente zouden komen.

Inspanningsverplichting

Tegenover de verhoging van het krediet aan het Streekmuseum stelt het College wel een inspanningsverplichting. Het museum moet zich in de komende twee jaar inzetten om de verhoging van het krediet zoveel mogelijk terug te verdienen. Enerzijds door het aangaan van samenwerking met andere partijen, zoals Landal de Reeuwijkse Plassen, het Waterschap of de IVN Natuuracademie. Anderzijds door het actief aanboren van subsidiestromen.

Bij het laatste geeft het College aan dat de gemeente een actief ondersteunende rol wil gaan spelen zoals eerder ook al is gedaan bij de realisatie van het Groene Hart Huys in Bodegraven

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter