Waar blijft de stikstofvisie

Wat doet de Stichting Groene Hart (SGH)? Deze vraag krijgen wij regelmatig en is begrijpelijk, al was het maar omdat deze ook in ons bestuur zo af en toe aan de orde komt. Niet gek dus als anderen die vraag ook stellen. Om te beginnen: onze focus ligt op of in het Groene Hart en dan in het bijzonder op het behoud en versterken van de kwaliteiten van groen, water, natuur, landschap en erfgoed.

Grote kans dat velen ons kennen als de organisatie die om de week “De Groene Flits” uitbrengt met daarin allerlei nieuws uit en over het Groene Hart. Deze vorm van communicatie willen we de komende tijd versterken met de uitgave drie keer per jaar van een “Groene Flits Special” waarin we in de vorm van een digitaal magazine, bijzondere aandacht willen geven aan de Groene Hart Gebiedsvisie die (in het kader van de nationale omgevingsvisie NOVI) opgesteld wordt door de het Rijk, de provincies, waterschappen en gemeenten. Onze website wordt de komende tijd onder de loep genomen en zal qua informatie een update ondergaan. Meer dan tot nu toe willen we inzetten op interactie met de lezers/de doelgroep.

Daarnaast ondersteunen wij inwoners, werkgroepen of verenigingen die zich net zoals wij inzetten voor het Groene Hart maar dan meer lokaal of in een bepaald gebied in het Groene Hart. SGH wil een verbindende rol vervullen tussen groepen, verenigingen die actief zijn in het Groene Hart. Waar nodig informeert SGH partijen over mogelijkheden hoe zich te organiseren, acties op te zetten, te participeren etc. Vanuit het bestuur wordt daarvoor een bruikbaar handvat ontwikkeld. Maar het is nadrukkelijk niet de inzet en insteek van het bestuur om als SGH zelf allerlei acties te organiseren.

Het Groene Hart is, zoals hierboven al staat, aangewezen als NOVI-gebied. Door de benoeming tot NOVI-gebied in dit nieuwe planologische instrument is er tussen Groene Hart en overheden een langjarig partnerschap. Het NOVI proces is vooral van overheden. Wij vinden dat ook maatschappelijke organisaties, zoals onze Stichting, mee moeten denken over de toekomst. SGH gaat dit aanjagen door het oprichten van een Groene Hart Denktank. Door deze denktank zullen gevraagde en ongevraagde adviezen worden geproduceerd. Deze adviezen zijn agenderend en bedoeld om discussie en beleid aan de voorkant te beïnvloeden. In deze denktank neemt een aantal gekwalificeerde personen plaats, die vanuit hun expertise een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.

Tenslotte, maar niet als minste, werken wij samen met de Natuur- en Milieufederaties aan een Groene Hart Pact. Via de lijn van een Groene Hart Waardenkaarten willen we samen met overheden op rijks, provinciaal en lokaal niveau, de waterschappen én betrokken organisaties komen tot vaste afspraken over de kwaliteiten van het Groene Hart. Waarden die wat ons betreft bepalend zullen zijn bij alle ruimtelijke plannen in de toekomst. In het Pact wordt dat vastgelegd en komen afspraken hoe we dit monitoren, zo is onze bedoeling.

De komende tijd zal in de Groene Flits met regelmatig aandacht aan deze verschillende activiteiten worden besteed. Reacties en input welkom zijn via info@groenehart.info

Kees van Velzen,
Voorzitter Stichting Groene Hart

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp

Column:

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp