Stadsgesprek in Van Noord: inspiratie voor de inclusieve stad

Op 9 mei worden bewoners van Gouda uitgenodigd in het Ontmoetingscentrum Van Noord om samen te eten, elkaar te ontmoeten en in gesprek te zijn over de vraag: “Hoe maken we Gouda nog inclusiever voor iedereen?”

Een inclusieve stad is een plek waar veel verschillende mensen elkaar tegenkomen en waar iedereen zich overal welkom voelt. Er bestaan al veel mooie initiatieven in Gouda waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waardoor verschillen overbrugd worden. Denk aan samen tuinieren in de buurtmoestuinen, de taalcafés waar nieuwkomers Nederlands kunnen oefenen, de wijkeethuizen in de ontmoetingscentra… en nog veel meer! Wordt u daar ook enthousiast van? Kom dan op 9 mei naar Van Noord, dan gaan we in groepjes de bestaande en nieuwe ideeën verder uitwerken zodat Gouda nog inclusiever wordt voor iedereen.

Het doel van dit Stadsgesprek is ontmoeting tussen inwoners van Gouda met verschillende achtergronden en inspiratie opdoen voor activiteiten die Gouda nog mooier en inclusiever maken. Aan het einde van de avond zijn er nieuwe contacten gelegd en ideeën ontstaan voor bestaande en nieuwe initiatieven in de stad.  

Het Stadsgesprek is gratis voor de deelnemers. Aanmelden kan via de website gouda.nl of bij Tsjalline Boorsma (beleidsmedewerker inclusie): tsjalline.boorsma@gouda.nl

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter