Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend op tijdens TISOLS

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is vandaag (21 april) officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland is na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres. Bodemdalingsexperts van over de hele wereld kwamen een week lang bij elkaar om te praten over de laatste inzichten en methodes op het gebied van bodemdaling. De laatste dag vond plaats in Gouda en stond in het teken van wetenschap en beleid bij elkaar brengen. 


De internationale top en bestuurders wisselden praktijkervaringen uit en gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor landelijk en stedelijk gebied. Veel laaggelegen gebieden in de wereld hebben te maken met bodemdaling. Op de vrijdag in Gouda hebben we de situatie en aanpak in drie wereldsteden, Venetië, Shanghai en Houston vergeleken met de situatie en aanpak in Nederland. Experts van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen en betrokken partners belichtten de problematiek en aanpak in Nederland. “Het is zo waardevol dat wetenschappers en beleidsmakers hier hun kennis en ervaringen uitwisselen. Zo versterken we onze kennisbasis en komen we echt verder met het omgaan met bodemdaling en effectieve oplossingen”, aldus Gilles Erkens, lid UNESCO Internationale Bodemdalingsinitiatief en TISOLS-organisator. Michel Klijmij – van der Laan, voorzitter Platform Slappe Bodem en René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie ministerie Infrastructuur en Waterstaat openden met een ‘druk op de knop’ officieel het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen tijdens TISOLS in de Sint-Janskerk.

Kennis over bodemdaling en fundering komt samen in Arti Legi gebouw 

Kenniscentrum Bodemdalingen en Funderingen in sinds eind vorig jaar gevestigd in Arti Legi aan de Markt in Gouda. Daarmee heeft het prachtige gebouw een mooie functie gekregen. Dit nationale Kenniscentrum is een ‘bottom-up’ initiatief van landelijke organisaties en de overheden die actief zijn op deze onderwerpen. 
 

Michel Klijmij – van der Laan, voorzitter Platform Slappe Bodem en René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie ministerie Infrastructuur en Waterstaat openden met een ‘druk op de knop’ officieel het Kenniscentrum tijdens TISOLS in de Sint-Janskerk. “Bodemdaling raakt miljoenen mensen alleen al in Nederland. Het is ontzettend belangrijk voor de toekomst dat we de kennis hierover bij elkaar brengen en toegankelijk maken. Alleen dan kunnen we op een goede manier leren omgaan met de gevolgen van bodemdaling”, aldus Michel Klijmij – van der Laan. 


Opening Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen tijdens TISOLS in de Sint-Janskerk met vuurwerk.
 

Grote gevolgen voor de samenleving 

De gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen voor de samenleving nemen steeds verder toe. Een miljoen woningeigenaren kan te maken krijgen met funderingsproblemen, overheden krijgen te maken met stijgende kosten voor onderhoud aan de infrastructuur en bodemdaling in de veenweidegebieden zorgt voor een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt al hard gewerkt aan oplossingen voor deze problemen, maar deze kennis bereikt nog onvoldoende mensen. Daarom is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen opgericht. De thema’s van het Kenniscentrum zijn onmisbaar en ondersteunend voor de realisatie en versnelling van diverse Rijksprogramma’s zoals de opgaven rondom woningbouw, klimaatverandering en energietransitie. 
 

Alle mensen en organisaties in Nederland die te maken hebben met – aan slappe bodem gerelateerde bodemdaling en – broeikasgasemissies en/of met funderingsproblemen -, moeten op een makkelijke manier kunnen beschikken over de beste kennis en de juiste contacten, dat is de missie van het Kenniscentrum. Dat wordt concreet gemaakt met een toegankelijke website en de vestiging in Gouda. Daarnaast opent het Kenniscentrum vanaf dit najaar een permanente tentoonstelling in Arti Legi waarbij de beschikbare kennis, op locatie gekoppeld wordt aan lokale en regionale vraagstukken. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp