Flinke tegenvaller Loetje, geen losse drankjes

Na een langlopend juridisch conflict heeft de Raad van State woensdag 19 april eindelijk uitspraak gedaan in de zaak ‘Loetje’. Zomaar een kop koffie of drankje drinken is er niet meer bij. Bezoekers zijn alleen nog welkom wanneer ze komen eten. De motivering voor de uitspraak van de hoogste bestuursrechter is een verkeerd uitgangspunt in de berekeningen door de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Bij de inschatting van de verkeers- en parkeerdruk is alleen uitgegaan van bezoekers die komen eten. ‘Zomaar even gezellig een drankje’ doen op deze locatie is niet meegenomen in de verkeersonderzoeken.

De uitspraak komt toch nog als een verrassing voor de belanghebbenden die de zaak hadden aangespannen tegen de gemeente. Enerzijds hadden ze op meer gehoopt, maar aan de andere kant ligt de uitspraak volledig in lijn met het doel waarom ze deze stappen namen. “Er is nooit sprake geweest dat we tegen de komst van het restaurant zouden zijn, maar we maakten ons grote zorgen over de verkeersveiligheid en de parkeeroverlast die kan ontstaan op de laan en omliggende omgeving”.

Daar lijkt de rechter de bezwaarmakers dus nu enigszins in tegemoet te komen. In de overige bezwaren ging de rechter niet mee. Als was de rechtbank het wel eens dat het lijkt alsof er in de plannen een overlap is in parkeerplaatsen voor de acht woningen die op dit moment gebouwd worden naast het restaurant en Loetje zelf. Volgens de Raad van Staten zou hier echter een probleem hebben gelegen wanneer er in totaal te weinig parkeerplaatsen zouden zijn geweest, maar dit is niet het geval. Ook zou de situatie anders zijn beoordeeld wanneer niet beide plannen (woningen en het restaurant) in een rechtszaak voor de rechter waren gebracht, maar onafhankelijk van elkaar. In Nederland kijkt een bestuursrechter namelijk uitsluitend naar de vraagstelling en de context die hem is voorgelegd.

Ongeluk

Overigens heeft het restaurant tot nu toe nog geen grote parkeeroverlast in de omgeving gegeven. Aan de andere kant is daar nog weinig over te zeggen omdat Loetje nog geen volledig zomerseizoen heeft gedraaid en omdat de achterliggende woonwijk nog niet is opgeleverd. Inmiddels heeft zich, voor zover bekend, het eerste serieuze ongeval voorgedaan op de smalle laan.

Afgelopen week werd een onfortuinlijke fietser van achter geschept door een bezoeker die nog even snel met zijn auto een inhaalmanoeuvre voor het parkeerterrein maakte. Na een verontrustende valpartij kwam de fietser er uiteindelijk met flinke schaafwonden vanaf.

Controle

Of de uitspraak een wassen neus is of een doekje voor het bloeden zal uiteindelijk de praktijk moeten uitwijzen. Wie de uitspraak gaat controleren is vooralsnog onduidelijk. De gemeente is veroordeeld tot het vergoeden van alle proceskosten van de bezwaarmakers.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp