Samenwerking voor woningbouw in Reeuwijk-Dorp

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel heeft namens de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met projectontwikkelaar Renward om huizen te gaan bouwen in Reeuwijk-Dorp. De bedoeling is om samen te komen tot een woningbouwplan voor de locatie waar nu de Action nog is gevestigd, de aangrenzende opslagloods en de Kalverstraatlocatie.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak om te komen tot een integrale ontwikkeling van het gebied. Deze toekomstige woningbouwontwikkeling bij Action, de opslagloods (voormalige caravanstalling) en de Kalverstraatlocatie (voormalige locatie Timpaan) moet passen in de eerder opgestelde dorpsvisie en de gemeentelijke woonvisie.

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel: “Met de ondertekening van deze overeenkomst zijn we weer een stapje dichterbij meer woningen in Reeuwijk-Dorp. En ook betaalbare woningen, waar juist dringend behoefte aan is. We kunnen nu samen met de direct belanghebbenden en inwoners gaan kijken naar de beste invulling van het gebied.”

Peter Letschert, directeur bij projectontwikkelaar Renward: “Deze samenwerking met de gemeente, de woningbouwvereniging en de eigenaar van de opslagloods is een belangrijke aanzet om samen met omwonenden tot een duurzame herontwikkeling te komen van dit gebied”.

Vervolgproces

De komende periode inventariseren gemeente en projectontwikkelaar de wensen en de haalbaarheid van die wensen. Buurtbewoners, dorpsteam en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Eerst worden er verschillende individuele gesprekken gevoerd en in mei of juni volgt een inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp