Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk teleurgesteld nu buurtwinkel er niet lijkt te komen

In een reactie op facebook laat Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk weten teleurgesteld te zijn dat in de ontwikkelingsplannen voor Reeuwijk-Dorp tot nu toe geen rekening wordt gehouden met het realiseren van een buurtwinkel. In een enquête onder bewoners had 91% van de respondenten laten weten niet langer voor de dagelijkse boodschappen het dorp uit te willen. Om het college op te roepen alsnog rekening te houden met deze wens diende BB-R samen met Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk (LLB-R) woensdagavond tijdens de behandeling van het raadvoorstel ‘kredietaanvraag en samenwerkingsovereenkomst Reeuwijk-Dorp in de gemeenteraad een motie in

Tot groot ongenoegen van de lokale partij heeft die motie het niet gehaald. Op social media laat BB-R nu nadrukkelijk weten geen enkel bezwaar te hebben tegen het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding van het centrumplan. Maar “Geld verdienen heeft meer prioriteit, dan het realiseren van goede voorzieningen in Reeuwijk-Dorp.”, is de stevige conclusie nu zowel uit antwoorden van de wethouder als uit de (deels) besloten commissievergadering van woensdag 22 maart blijkt dat de kans klein is dat die winkel in Reeuwijk-dorp er daadwerkelijk gaat komen.

In het stedenbouwkundig plan wordt nergens rekening gehouden met de mogelijkheid een buurtwinkel te vestigen. Zo staan er op het terrein waar tot juni 2023 de Action is gevestigd uitsluitend vrije kavels en twee-onder-een-kapwoningen getekend. Ook op de twee andere locaties die binnen hetzelfde plan ontwikkeld gaan worden (‘Kalverstraatlocatie en de voormalige caravanstalling/opslagloods) is vooralsnog geen ruimte hiervoor vrijgemaakt.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter