De bal ligt bij de raad als het gaat om sluitingstijden Horeca

Het is aan uw raad. Dat was het heldere en korte antwoord dat burgemeester Michiel Grauss gisteravond gaf op vragen van Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk en de VVD fractie over het beëindigen van het Horeca Convenant na 1 april 2023. Het convenant is als zodanig bedoeld als een aanvulling op de in de algemeen plaatselijk verordening opgenomen sluitingstijden voor openbare instellingen, waar horecagelegenheden formeel onder vallen. In het weekend moeten binnen de gemeente de deuren om 3:00 dicht, maar het convenant geeft de ruimte een uur later te sluiten. Om vier uur. Mits er wordt gehouden aan de strenge voorwaarde dat na 2:00 geen bezoekers meer binnen worden gelaten.

Als antwoord op overlast van met name jongeren in het centrum van Bodegraven is het Horeca Convenant op voorstel van Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’t Groene Hart en na een positief advies van de politie in 2015 tot stand. In plaats van ‘ iedereen tegelijk op straat rond de officiële sluitingstijd’ was de hoop dat met het druppelsgewijs ‘leeglopen’ van een gelegenheid de problemen voor omwonenden minder zouden worden.

Ondanks een eerdere positieve evaluatie, is zowel de gemeente als de politie inmiddels tot de conclusie gekomen dat de gekozen weg geen oplossing heeft geboden. Er was overlast en er is nog steeds overlast. In zijn reactie op het onbegrip dat was ontstaan bij LLBR en de VVD naar aanleiding van het niet voorzetten van het convenant, belichtte Grauss het technische verband tussen wetgeving en een convenant. Het vaststellen van sluitingstijden is een bevoegdheid die toekomt aan de gemeenteraad. Een burgemeester heeft de bevoegdheid om met een nauwkeurig omschreven doelstelling in bepaalde gevallen daarvan af te wijken. Die aanpassing kan dan vervolgens worden vastgelegd in een convenant. In dit geval het Horeca Convenant.

Nu de doelstelling van het convenant, het voorkomen van overlast, volgens twee betrokken partijen niet wordt gehaald, vervalt volgens Grauss de juridische basis onder deze bevoegdheid. Daarnaast gaat het in de praktijk om slechts een zeer beperkt aantal horecagelegenheden.

Bovendien liet de burgemeester nadrukkelijk weten, half april staat het opnieuw vaststellen van sluitingstijden in een apv op de agenda van de gemeenteraad. Daar ligt wat hem betreft dan ook de bal om te praten over het aanpassen of verruimen van de sluitingstijden.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter