Weinig illegale kamerbewoning in centrum Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft een relatief gering aantal overtredingen geconstateerd bij een onderzoek naar illegale kamerbewoning in het centrum van Bodegraven, zo blijkt uit een recente brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Dat onderzoek, vorig jaar gestart, betrof 152 adressen. Bij 134 daarvan werden de onderzoeken afgerond. “Op deze adressen zijn er geen overtredingen geconstateerd, zijn overtredingen door eigenaren of huurders beëindigd of is er een omgevingsvergunning verleend”.

Van illegale kamerbewoning is sprake als wanneer het bestemmingsplan die vorm van bewoning van een pand niet toestaat of wanneer er geen omgevingsvergunning is verleend voor kamerbewoning. Andere voorbeelden zijn: meer dan één persoon per kamer, niet voldoen aan brandveiligheidseisen of afwezigheid van een vluchtroute. Een omgevingsvergunning kan worden verleend als de aanvrager een nieuwe (reguliere) woning in het pand wil realiseren.

Ook in de Bodegraafse Wilhelminastraat wonen tientallen arbeidsmigranten. In het pand rechts, een voormalig Chinees restaurant waarvan nog net de voordeur zichtbaar is, komen twee appartementen. Het bestemmingsplan staat hier geen kamerbewoning toe.

Meer controles

Voor 13 andere adressen heeft de ODMH een handhavingsprocedure opgestart. Nog 5 adressen moeten worden onderzocht. “Op sommige adressen moet de eerste controle nog plaatsvinden. Op andere adressen controleert de ODMH meerdere keren.” In de komende periode bekijkt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk welke acties nodig zijn om de handhaving op illegale kamerbewoning “verder te optimaliseren”.

Pandeigenaren zijn onder meer verplicht arbeidsmigranten, wonend in hun panden, in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. Gebeurt dat niet, dan moeten nalatige eigenaren € 3,05 toeristenbelasting betalen over geschatte aantallen overnachtingen. Dit kan flink in de papieren lopen. Inschrijving is echter pas nodig voor arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven. De meeste van hen keren, volgens uitzendbureaus, na drie maanden terug naar hun landen van herkomst, zodat inschrijving veelal niet nodig is.

Bij een minderheid van de ‘verkamerde’ panden betrekken eigenaren hun huurders via een uitzendbureau, maar worden de huurcontracten met de eigenaren gesloten. Een vastgoedeigenaar, die over meerdere kamerverhuurpanden beschikt, heeft zijn eigen uitzendbureau. Voor de overige panden is de indruk van de gemeente dat de eigenaar zelf zijn huurders regelt, al dan niet in overleg met werkgevers die gebruik maken van arbeidsmigranten.

‘Geen signalen’

De gemeente zegt “geen signalen te hebben ontvangen” van migranten die hun kamers uit moeten bij beëindiging van het arbeidscontract. Woonruimte vinden zou een probleem zijn door de grote vraag en het geringe aanbod. “Arbeidsmigranten begrijpen niet waarom zij, ondanks dat ze een contract hebben, huurprijzen van € 700 moeten betalen”.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp