Probus op bezoek bij Goudse Voedselbank

Woensdag 15 maart j.l. mocht de Goudse Voedselbank zich verheugen op de komst van maar liefst 27 Goudse Probus-leden. Om 15:00 uur verzamelden zij zich op de Noordpool 2 voor het bijwonen van een informatieve bijeenkomst. In de kantine legde bestuurslid Andries Joling uit hoe de zoektocht naar het nieuwe pand was verlopen, welke criteria er gehanteerd moesten worden en hoe de noodzakelijke verbouwing van het geselecteerde tot stand was gekomen. Hierbij kwam ook de fondsenwerving ter sprake om dit alles financieel mogelijk te maken.

Daarna volgde in vier groepjes een rondleiding door het nieuwe pand, waarbij uitleg werd gegeven over de werkwijze van de voedselbank en het succes van de nieuwe winkelformule. Na afloop toonden de leden zich zeer enthousiast over alles wat ze gehoord en gezien hadden. Met name de omvang van de werkzaamheden, de hoeveelheden voedsel en het aantal vrijwilligers en klanten overtroffen de inschattingen van de meeste Probus-leden. Al met al was het een aangename en leerzame bijeenkomst. De voedselbank is van plan vaker dit soort bijeenkomsten te houden om de bekendheid en het draagvlak binnen de Goudse samenleving te vergroten.

Probus wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen tussen postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. De bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
WhatsApp