Inwonersbelangen komt met referendum voorstel vuurwerkverbod

Zou het niet mooi zijn als inwoners zich via een referendum kunnen uitspreken of er een vuurwerkverbod moet komen, of het aantal bomen in de gemeente wil vergroten of over een mogelijke uitkomst over de zwembaden? Als het aan Inwonersbelangen ligt komt de mogelijkheid er. Donderdag 30 maart ligt dit voorstel in de gemeenteraad

Vaak is referendum aan de orde geweest

De afgelopen jaren is er door menig raadslid geroepen dat het maar voorgelegd moet worden aan de inwoners. En dan wel via een referendum. Bijvoorbeeld of de koopzondag er moest komen. Of dat de inwoners de Rembrandtbrug willen? Een referendum kan op dit moment niet. Daarvoor moet namelijk de gemeenteraad eerst besluiten of ze dit willen en wat de spelregels dan zijn. Inwonersbelangen heeft deze uitgewerkt. Op 30 maart kan de gemeenteraad hierover besluiten.

Spannend of er een meerderheid is

In januari is een eerste bespreking geweest over het referendum. Hieruit bleek dat er een mogelijke meerderheid is voor een referendum op initiatief van inwoners. Hierop is door Inwonersbelangen het voorstel aangepast. Duidelijk is geworden dat een aantal partijen een referendum niet zien zitten. Een enkele partij weet het niet. En een aantal partijen is duidelijk voorstander, samen hebben zij 14 van 31 zetels. Het wordt spannend of het voorstel een meerderheid krijgt.

De spelregels

Als de gemeenteraad instemt met de referendum kunnen inwoners het initiatief hiervoor nemen. In eerste instantie zijn daar 400 ondersteuningsverklaring voor nodig. De gemeenteraad beslist vervolgens of het aangedragen onderwerp zich leent voor een referendum. Als de gemeenteraad ermee instemt zijn er in totaal 2000 ondersteuningsverklaringen. Dit om duidelijk te krijgen of het onderwerp breder leeft onder de inwoners. Als het referendum door gaat kunnen inwoners ook subsidie krijgen om hun standpunten breder bekend te maken. Uiteindelijk is het wel zo dat gemeenteraad een besluit neemt als de uitslag van het referendum er is. Wat Inwonersbelangen betreft neemt de gemeenteraad de uitslag altijd 1 op 1 over. De inwoner heeft zich kunnen uitspreken en heeft zich dan ook uitgesproken. 

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter