Erfgoedstichting Hugo Kotestein hekelt sloop ‘accijnshuis’ bij Wierickerschans Bodegraven

“Onbegrijpelijk en betreurenswaardig” noemt erfgoedorganisatie Stichting Hugo Kotestein (SHK) de recente sloop van het historische accijns- of douanehuis uit ± 1750 op de grens tussen Holland en Utrecht, aan de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke bij de Wierickerschans te Bodegraven. De afbraak maakt de realisering van een modern huis met bijgebouw op dezelfde plek mogelijk. Deze nieuwbouw is goedgekeurd door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Van de beoogde sloop ontving de ODMH vorig najaar een melding. Tot het overlijden van de vorige eigenaren had het pand een woonbestemming; daarmee was het voldoende beschermd. De woning was echter geen monument, en komt dus niet voor in de gemeentelijke monumentenlijst of in andere inventarisaties van waardevolle bouwkundige objecten. Voor het slopen bestond daarom geen vergunningplicht, maar alleen een meldplicht. Omdat de melding voldeed aan de technische eisen van het Bouwbesluit, ontving de eigenaar van het perceel bericht dat de sloopwerkzaamheden mochten worden uitgevoerd.

Raadsel
Het is SHK een raadsel waarom het voormalige accijnshuis, nauw verbonden met de geschiedenis van de regio, niet is aangemerkt als monument en zelfs in geen enkele inventarisatie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorkomt. SHK noemt dat een “ernstige omissie”. Het verbaast de erfgoedstichting dat een bouwwerk als dit nog steeds ‘zomaar’ kan verdwijnen.
De kern Bodegraven van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent – afgezien van een aantal boerderijen in het buitengebied – weinig monumentale gebouwen van vóór de dorpsbrand van 1870, die een groot deel van de toenmalige bebouwing in de as legde. “Daarom is dit verlies des te schrijnender”.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter