Zorgen over weidevogels in Negenviertel

In een brief aan het college en de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk maakt Natuurboerderij Hoevestein zich zorgen over de aanplant van hoog opgaande solitaire bomen langs de Negenviertel in het buitengebied van de gemeente. De bomen vormen een uitstekende broedplek voor de kraai, kauw, buizerd, ekster etc., die de kuikens van weidevogels op het menu hebben staan. Bovendien zullen weidevogels in beginsel niet broeden in een gebied waar ook hoge bomen staan, omdat dit per definitie als gevaarlijk wordt ervaren.

Volgens de schrijvers van de brief staat de aanplant van de bomen dan ook rechtstreeks in contrast met de doelstellingen van het naastgelegen perceel dat juist in aangelegd om de populatie weidevogels in het gebied te beschermen. Onder meer door de intensivering en versnippering van het landelijk gebied, het uitbreiden van het wegennet en woonwijken en het verlagen van het grondwaterpeil staat de natuurlijke leefomgeving van de vogels onder druk, waardoor verschillende soorten in het weidegebied verontrustend afnemen

In Zuidholland broedt ongeveer 15 % van de landelijke gruttopopulatie en uit onderzoek blijkt dat te weinig kuikens overleven. Natuurlijke predatoren zoals de vos, roofvogels, maar ook de huiskat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. De provincie zet dan ook sinds 2016 actief in op samenwerking met boeren vanuit het het Agrarisch Natuur en landschapbeheer (ANlb). Het snoeien van struiken en het beperken van hoge bomen in de buurt van weidevogels reservaten maakt daar deel van uit.

Hoevesteijn vraagt de gemeente de bomen een andere bestemming te geven en om voortaan met elkaar in overleg treden over eventuele natuurinrichtingen in het gebied. Daarmee moet voorkomen worden dat “verschillende doelen elkaar voortaan kunnen versterken i.p.v. beconcurreren“.

De volledige brief is hier te lezen

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter