Oppositie vraagt coalitie recht te doen aan uitkomst commissievergadering

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving op 14 december 2022 was na een stevige discussie de conclusie duidelijk. Het voorgelegde voorstel van wethouder Elly de Vries aan de slag te gaan met een onderzoek naar de toekomst van het Evertshuis was nog niet rijp om naar de gemeenteraad te sturen.

Hoewel iedereen het eens was dat het dossier ‘de toekomst van het Evertshuis, zich al veel te lang voort sleept, kreeg de wethouder niet de handen op elkaar om aan de slag te gaan met een onderzoek naar de voordelen van de verkoop van de oudbouw. De voormalige zaadhandel Turkenburg. Daarbij verhuizen het Klantcontactcentrum en het Sociaal Team van de gemeente weer terug naar het Raadhuisplein en wordt het culturele deel (de stichting Bij Everts en de stichting het Evertshuis) samen met de bibliotheek en de horeca gevestigd in de in 2014 opgeleverde nieuwbouw.

Te vroeg

Volgens de commissie was het echter te vroeg deze richting nu al te kiezen, terwijl andere oplossingen nog op de tekentafel liggen. Bovendien zou een discussie over het al dan niet onttrekken van ruimte aan de culturele sector pas zinvol zijn op het moment dat beleidsmatig duidelijk is welke rol andere culturele aanbieders in de gemeente, zoals het Kaasmuseum, het Streekmuseum en het Groene HartHuys, gaan spelen in verhouding tot het Evertshuis.

Doorgaan op de ingeslagen weg

Ondanks de uitkomst van de commissievergadering in de december liet het college eerder deze maand de Raad weten door te willen gaan op de door haar ingeslagen weg. Dat gaat een deel van de politieke partijen te ver. Vandaag dienden Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BBR), de  ChristenUnie, Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk (LLBR) GroenLinks en de  PvdA, een motie in recht te doen aan de uitkomst van de commissievergadering in december. Het voorstel vraagt onder meer niet te wachten tot 2024 met het opstellen van een geactualiseerd cultuurbeleid, maar dit naar voren te schuiven. Daarnaast moet er een juiste cijfermatige onderbouwing komen, waarmee zowel de financiële situatie van de betrokken stichtingen als de bouwkundige staat van het vastgoed beter beoordeeld kunnen worden.

De vandaag ingediende motie staat op de agenda voor de gemeenteraad aanstaande woensdag 25 januari. Grote vraag is of de motie het gaat halen. In tegenstelling tot de commissie Samenleving, waar de indieners wel een meerderheid hebben, zijn zij in de gemeenteraad in de minderheid. Als geen van de coalitiepartijen woensdag de motie steunt, krijgt de wethouder alsnog via een omweg een fiat van de raad om door te gaan met het voorgestelde onderzoek naar de voordelen van het afstoten van de oudbouw.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter