Woerden&Democratie stelt schriftelijke vragen naar over Woo-verzoeken met betrekking tot Ferm Werk

Op 16 december jl. heeft het college van b en w aan de gemeenteraad van Woerden een memo gestuurd met als onderwerp: Woo-verzoeken Ferm Werk. In dit memo meldt het college, een aantal documenten n.a.v. verschillende verzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo), voorheen Wob, op passende wijze met de gemeenteraad te willen delen. Daarmee is alle informatie uit die documenten openbaar gemaakt. 
 

De openbaarmaking heeft betrekking op ruim 1000 pagina’s en gaan over een mogelijke integriteitskwestie binnen Ferm Werk. De fractie van Woerden&Democratie(W&D) heeft deze stukken bestudeerd en hieruit volgen veel vragen die op verschillende thema’s betrekking hebben. Zo blijkt uit de stukken dat veel communicatie tussen gemeentebestuurders via prive- e-mailverloopt. Is dat gebruikelijk?


Waarom mag niet naar buiten komen hoe Ferm Werk intern georganiseerd was en hoe de bestuurlijke verhouding tussen het Dagelijks Bestuur(DB) en de Raad van Commissarissen(RvC) was? Waarom is Ferm Werk N.V. inmiddels opgeheven en wie neemt de rol van de RvC over? Hoe en wanneer zijn burgemeester en wethouders over de kwestie Ferm Werk geïnformeerd en heeft b en w de gemeenteraad wel juist en volledig geïnformeerd? Bovendien zijn er vragen over de uitkomst van het onderzoek dat bureau Bezemer & Schubad binnen Ferm Werk heeft gedaan. Dit zijn slechts enkele van de vele vragen waarop de fractie van W&D graag antwoord wil hebben.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter