Een nieuwe burgemeester, een nieuw geluid

Michiel Grauss is op maandagavond 16 januari 2023, geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Grauss is afkomstig uit de ChristenUnie partij en was eerder wethouder in Rotterdam. Hij is 52 jaar oud en zal zich zo snel mogelijk met zijn gezin in de gemeente gaan vestigen.

De installatie van Grauss markeert een nieuwe fase voor Bodegraven-Reeuwijk, waar hij de leiding zal nemen over de dagelijkse werking van de gemeente en verantwoordelijk zal zijn voor de belangen van de inwoners. Hij zal zich inzetten voor een sociale, duurzame en innovatieve gemeente waarin iedereen zich welkom voelt.

De verwachting is dat Grauss zijn ervaring en leiderschapskwaliteiten zal inzetten om de gemeente verder te ontwikkelen en te versterken. Hij zal de samenwerking met de inwoners, organisaties en instellingen in de regio versterken om gezamenlijke doelen te bereiken. Het is een spannende tijd voor Bodegraven-Reeuwijk met de komst van een nieuwe burgemeester en men is benieuwd naar de plannen en visie die hij voor de gemeente heeft.
 


Tijdens de ceremonie van de beëdiging van de nieuwe burgemeester Michiel Grauss zijn er een aantal formele stappen genomen. 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste momenten:

 • De raadsgriffier heeft het Koninklijk Besluit voorgelezen, waarin de benoeming van Grauss  als burgemeester is bevestigd.

   
 • De Kabinetschef heeft de akte voorlezen vanachter het spreekgestoelte, waarin de details van de beëdiging worden beschreven.

   
 • Dhr. Grauss heeft vervolgens de eed afgelegd ten overstaande van de Commissaris van de Koning. Hierin beloofde hij zijn plicht te doen als burgemeester en de belangen van de gemeente te dienen.

   
 • Tot slot heeft de Commissaris van de Koning en de burgemeester samen de beëdigingsakte ondertekent, waarmee de beëdiging formeel is voltooid.

Tijdens de ceremonie van de beëdiging van de nieuwe burgemeester Michiel Grauss zijn er verschillende toespraken gehouden door verschillende personen. 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste toespraken:

 • Commissaris van de Koning dhr. Jaap Smit heeft een toespraak gehouden waarin hij de benoeming van Michiel Grauss als burgemeester bevestigt en de verwachtingen voor de toekomst van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitspreekt.

   
 • Dhr. Jan Vergeer (CDA) heeft een toespraak gehoud namens de Vertrouwenscommissie, waarin hij de kwaliteiten van de nieuwe burgemeester heeft benadrukt en zijn steun zal betuigen aan zijn leiderschap.

   
 • Dhr. Henk Van der Smit (SGP) heeft als nestor een toespraak gehouden namens de gemeenteraad, waarin hij reflecteert op de historie van de gemeente en de verwachtingen voor de toekomst uitspreekt.
 • Dhr. Dirk-Jan Knol heeft een toespraak gehouden namens het college, waarin hij heeft uitgelegd hoe het college van B&W Michiel Grauss zal ondersteunen in zijn nieuwe rol als burgemeester.

   
 • Burgemeester dhr. Han Weber heeft een toespraak gehouden namens de Regio Midden-Holland, waarin hij de relatie tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de regio heeft benadrukt en de verwachtingen voor de toekomst uitspreekt.
 • Burgemeester Michiel Grauss heeft tenslotte een toespraak gehouden waarin hij zijn visie en plannen voor de gemeente heeft gepresenteerd en zijn dank heeft uitgesproken voor de steun van de gemeenteraad en de inwoners.

De ceremonie en toespraken waren een belangrijk moment voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de inwoners, aangezien zij zich hiermee verzekeren van een gekwalificeerde en gekozen leider.


MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter