Red het Groene Hart van Zuid-Holland

Onder die naam is Natuur en milieufederatie Zuid-Holland samen met medestanders een online petitie gestart om extra aandacht te vragen voor het Groene Hart. Tot 2030 ligt er een woningopgave voor de gemeenten midden in deze regio om 236.000 woningen te bouwen. De organisatie vreest dat dit ten koste zal gaan de groene ruimte.

Het blijft volgens de organisatie niet alleen bij de woningen zelf. Meer mensen betekent niet alleen meer druk op het unieke Zuid-Hollandse landschap, maar vraagt ook om de benodigde infrastructuur. Ook dat zal ten koste gaan van het Groene Hart. De petitie moet benadrukken dat het Groene Hart een kostbaar en zeldzaam landelijk gebied is, waar mensen recreëren, maar waar ook veel weidevogels broeden en andere dieren leven.

Wat betreft de federatie wordt er in de toekomst wat de woningbouw betreft gezocht naar binnenstedelijke oplossingen. Buiten de bebouwde kom in het landelijke groen zou niet gebouwd mogen worden. Er moet een duidelijk en doordacht beleid komen volgens de belangenorganisaties. Er is al te veel verloren gegaan.

De petitie is hier online te vinden

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter