College positief over jaarverslag Bureau Leerlingzaken

In een raadsinformatiebrief heeft het College, voorzien van een toelichting, het ‘Leerplicht Jaarverslag’ van Bureau Leerlingzaken schooljaar 2021 – 2022 toegestuurd aan de gemeenteraad. Dit verslag geeft een inzage in de activiteiten en cijfers rondom de handhaving van de leerplicht in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het schooljaar 2021-2022. In hoofdlijnen stond dit jaar de aanpak in het licht van de aanpak van spijbelen en verzuim. Een proactieve aanpak die volgens het college het afgelopen jaar goed heeft uitgepakt.

Ook dit jaar hebben de maatregelen rondom COVID-19 zijn weerslag gehad onder jongeren. Opnieuw werden zij geconfronteerd met een lockdown, een geheel of gedeeltelijke schoolsluiting en digitaal onderwijs op afstand. Sinds februari 2022 kreeg de gemeente daarnaast te maken met het zoeken naar oplossingen voor de schoolgang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

Het totaal aantal behandelzaken van leerplicht en kwalificatieplicht dit schooljaar is gestegen van 2231 in het schooljaar 2020 – 2021 naar 2474 Daarbij is overigens een duidelijke toename te constateren in de handhavingsacties rondom de kwalificatieplicht die geld voor kinderen van 16 – 18 jaar.  Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Of onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.


MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter