Kabinet wil meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus

Minister van Gennip voegt een meldplicht voor discriminerende verzoeken door opdrachtgevers aan uitzendbureaus toe aan het wetsvoorstel gelijke kansen op werving en selectie. Daar stemde de ministerraad afgelopen vrijdag mee in. De meldplicht is vandaag via een nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden.

Minister Karien van Gennip: “Iedereen verdient gelijkwaardige kansen in de zoektocht naar een baan, maar nog te veel mensen krijgen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Dat is onacceptabel, maar ook heel onverstandig. Onacceptabel omdat we van iedereen vragen om mee te doen op de arbeidsmarkt en gelijke behandeling aan de basis staat van onze samenleving. Onverstandig omdat diversiteit loont, in elke organisatie. Dit wetsvoorstel is een nieuwe stap richting een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen.

Meldplicht


Het doel van de meldplicht is het tegengaan en voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Denk aan discriminatie op basis van leeftijd, culturele achtergrond of gender. Daarom moeten intermediairs een procedure volgen bij een (mogelijk) discriminerend verzoek door een opdrachtgever. Als een uitzendbureau een verzoek binnen krijgt met bijvoorbeeld een leeftijdseis, moet dat uitzendbureau hierover in gesprek met de opdrachtgever. Zo kan een deel van de verzoeken al worden gecorrigeerd. Heeft dat onvoldoende effect, dan moet het uitzendbureau overgaan tot een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Naar aanleiding van een melding, kan de arbeidsinspectie tot toezicht overgaan op het werving- en selectiebeleid van de opdrachtgever. Uiteindelijk kan de Nederlandse Arbeidsinspectie ook boetes uitdelen.

Proces wetsvoorstel


In het wetsvoorstel, dat december 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat bedrijven de wettelijke verplichting om krijgen beleid te voeren gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. De Nederlandse Arbeidsinspectie wordt bevoegd om te controleren of bedrijven daadwerkelijk beleid hebben. En hier komt nu dus ook een meldplicht bij. Voor werkgevers zullen hulpmiddelen worden ontwikkeld om hen te ondersteunen om tot een goede werkwijze te komen. Een voorbeeld hiervan is de deze week gelanceerde e-learning voor werkgevers: e-learning objectief werven en selecteren | SER Diversiteit in Bedrijf

Het wetsvoorstel is in december 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd, maar nog niet in behandeling genomen. Met de toevoeging van de meldplicht kan de behandeling van het wetsvoorstel worden vervolgd.

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter