Gemeente bereikt compromis met De Raad Bouwontwikkeling

Nadat er klachten kwamen over huurcontracten voor huizen van De Raad Bouwontwikkeling in Weideveld, constateerde de gemeente dat dit contract niet klopte en dat De Raad niet uitvoerde wat er eerder met de gemeente was afgesproken. Na een lang onderhandelingstraject en het inzetten van een kortgedingprocedure is er nu toch een compromis bereikt en is het geschil opgelost.

Het afgelopen jaar heeft De Raad Bouwontwikkeling BV 97 woningen gebouwd op Weideveld – woonveld 3. Daarvan zijn er 25 middenhuurwoningen. Meerdere toekomstige potentiële huurders van deze woningen lieten de gemeente weten niet te spreken te zijn over de voorgelegde contracten. Dit had onder andere te maken met het verplicht af moeten nemen van extra opties en de financiering daarvan.

De gemeente heeft dit onderzocht en kwam tot de conclusie dat de door De Raad gewenste huurconstructie voor de 25 huurwoningen niet in lijn was met de overeenkomst tussen De Raad en de gemeente. In eerste instantie reageerde De Raad niet op dringende verzoeken van de gemeente om dit aan te passen. Om duidelijkheid te krijgen, spande de gemeente een kortgedingprocedure aan. Op suggestie van de rechter werd alsnog verder onderhandeld. Dit leidde uiteindelijk tot het compromis, waarmee het kortgeding van de baan is.

Winstpunten

Door de inzet van de gemeente worden de aangeboden contracten voor de huurders aangepast op de volgende punten:

· De koppeling van opties met een aparte financiering is verbroken.

· De warmtepomp is onderdeel geworden van het standaard huurcontract; er worden geen aparte huurkosten meer berekend voor de warmtepomp. In plaats daarvan wordt er een meter geïnstalleerd en op basis daarvan gefactureerd.

· De bewoner van de woning kan nu vrijelijk kiezen of hij of zij een bepaalde optie afneemt en daarvoor extra huur wil betalen.

Daarnaast is er afgesproken dat mensen uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die voldoen aan de inkomenstoets, het eerst in aanmerking komen voor een huurovereenkomst. Daarna mensen uit de regio en tot slot pas mensen van buiten de regio.

In belang van bewoners

Het College van B&W is tevreden dat dit traject met De Raad uiteindelijk tot een compromis heeft geleid. Wethouder Dirk-Jan Knol: “Zonder de druk van een juridisch proces hadden we nu niet zo veel punten voor de huurders ten goede kunnen keren. Hiermee is vooral het belang gediend van de huurders van de woningen waar het om gaat. Maar ook in de toekomst zal het college zich sterk maken voor de belangen van bewoners van nieuwe woningen en in gesprek blijven met projectontwikkelaars om de belangen van die bewoners zo goed mogelijk te borgen.”

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter