Graag een gezellig oudejaarsfeest

Burgemeester Erik van Heijningen hoopt op een gezellig feest rond Oud en Nieuw. “We kunnen er met z’n allen een leuk feest van maken. Maar hou je wel aan de afspraken die gelden. Gedraag je, hou je aan de regels, hou het voor mens en dier veilig en ruim de vuurwerkrommel op.”

Het mooiste zou zijn als er geen enkele vorm van schade en overlast te melden is. “Als de politie, brandweer en gezondheidszorg een zeer rustige avond en nacht beleven. Het is in feite simpel: doen wat mag en kan. Binnen onze gemeente geldt geen algemeen vuurwerkverbod. Legaal siervuurwerk mag op 31 december na 18.00 uur worden afgestoken. Carbid schieten mag ook op Oudejaarsdag, met inachtneming van de spelregels. Steek geen vuurwerk te vroeg af en nooit in de buurt van verzorgingstehuizen, dierenasiels of kinderboerderijen. Ga geen zelfgemaakt vuurwerk fabriceren en steek geen illegaal (zwaar) vuurwerk af, tegen dit laatste zal dit jaar extra streng worden opgetreden. De handhavende diensten staan paraat. Ik zal als burgemeester direct handelend optreden als zaken dreigen te ontsporen.”

Alle ingrediënten voor een gezellig feest zijn aanwezig. Geen lockdowns of beperking van groepsgroottes in verband met corona. “We mogen de jaarwisseling echt vieren. Een ouderwets feest met oog voor elkaar. Een gezellig feest, zonder overlast, geweld en schade. Ik gun het onze inwoners en alle medewerkers van hulpdiensten en zorginstellingen.”

Informatie over jaarwisseling

De jaarwisseling zorgt elk jaar voor veel gezelligheid, maar kan soms ook overlast en onveilige situaties veroorzaken. Om 2022 veilig af te sluiten en 2023 feestelijk te starten, geven we u een aantal tips, tricks en informatie om het jaar goed en veilig te beginnen. Vuurwerk afsteken Dit jaar mag er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Denk bij het afsteken niet alleen aan uw eigen veiligheid maar ook om de omgeving. Binnen de gemeente zijn er een aantal aanvullende afspraken gemaakt, om de kans op een eventuele brand te beperken en het voor iedereen leuk te houden.

Zo is het verboden om vuurwerk af te steken:

  • binnen een straal van 75 meter van panden met een rieten dak;
  • binnen een straal van 50 meter van de bejaarden- en verzorgingshuizen en de bejaarden- en aanleunwoningen;
  • binnen een straal van 75 meter van veestallen.

Carbidschieten

Carbidschieten mag 31 december tussen 10.00 uur en 17.00 uur uitsluitend buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de natuurgebieden. Binnen de bebouwde kom is carbidschieten altijd verboden. Gaat u carbidschieten? Tref dan goede voorbereidingen en denk aan de regels omtrent het vervoer van carbid. Zo mag u niet te veel vervoeren en moet het carbid in een passende en gesloten verpakking zitten.

Afsluiting containers

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling, sluiten wij uit voorzorg prullenbakken en containers af. Wij willen u dan ook vragen uw afval wat eerder weg te brengen of anders thuis te bewaren.

  • De prullenbakken worden woensdag 28 december afgesloten en gaan maandag 2 januari weer open;
  • de ondergrondse papiercontainers, de textielcontainers en de twee PMD perscontainers worden op vrijdag 30 december afgesloten en gaan maandag 2 januari weer open;
  • de ondergrondse restcontainers en de glascontainers blijven wel toegankelijk.

·

MEER

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter